Skip to main content

Cyf. I. IOfiÄUlî*, 1901. l^hif ÌO. BARDDONIAETH. Y GANRIF NEWYDD. O'i chyfrin lys trag'wyddol Daw'r gaurif at ei gwaith, Ao engyl pur adfywiol Yn gwynu llwybrau'i thaith; Mae'n chwimwth fel yr awel, A llawn boddineb byw, 'Rugeinfed ganrif ydyw bi, Ymlwybrodd yma dros y lli', A llon'd ei chol o Dduw. Ar ludw y gorphenol Y saif, angyles wen! A "Bydded" meddwl Dwyfol Yn blygion am ei phen; Mawrhydi anfeidroldeb Sydd yn ei hosgo hi, Wrth fyn'd yn mlaen o gam i gam, Rhybuddia'r byd yn gyson am Ei dwyll, a'i ffugiol fri. Brenines y Canrifoedd, Oleuwen! hardd dy bryd, Rho lewyrch hudol nefoedd Yn ddiluw dros y byd; Drwy eangderau'r ddaear, Gyr heddwch c bob gwlad, A nodda'r tlawd sydd wrth ei hun, Rho falm a hedd i'r galon flin, Sy'n ochain am ryddhad. Dros fryniau y dyfodol Ar dy grwydriadau pell, O heuldir y trag'wyddol, Gyr ryfel du yn mhell; Tangnefedd! Dduwies addien! Cofieidia yn dy gol, A sibrwd di a chalon lon, Fod heddwch drwy y ddaear gron, A'r byd yn wyn yn ol. Gogoniant Duw Anfeidrol Sydd yn dy fawredd di, Oartrefle annherfynol Canrifoedd daear fu; Fe dderfydd rhwysg daearol Mewn perlewygfa drist, Pryd hyn a holl ganrifoedd llawr, A thryblith byd yn goelcerth fawr, A'r oll yn oll yn , Nghrist. TYWI. flMöíatmr. OFFRYMAU. Ionawr 6. Casgliad at y Tylodion lonawr 13 Trysorfa Adeiladu. Ionawr 20. Genadaeth Dramor. Ionawr 27. Cymundeb. PREGETBWR. Gweinidog. Gweinidog. Gweinidog. Gweinidog.