Skip to main content

GCÜEIi TUDÄIiEfl 114 íivsevsiflD PttlVSIG. Cyf. I. TÄCHCÜEDD, 1900. Rhiî 8. DELFRYDAU CREFYDDOL. YIi YSGOL SABBOTHOL A'B EGLWYS. ,'J^I YUA golwg ar gysylltiad yr Ysgol íjl ;Ỳ- Sabbothol a'r Eglwys, dylai fod yr "^' agosaf. Dylid cydnabod gwaith yr Ysgoi Sul, nid fel gwaith llaw-forwyn i'r ogiwys, ond fel rhan hanfodol o waith yr eglwj-s ei hun. Dyledswydd rhwymedig &r yt eglwys yw gofalu am ddysgu y to ieu- ainc sydd yn cocli yn ngwirioneddau Crist- ionogaeth; ac, nid yw yn ngweithrediadati yr YTsgol Sul, ond cario allan gomisiwn mawr ei Harglwydd i ddysgu yr holl gen- edloedd. Nid rhywbeh i'w adael i ryw bersonau unigol y\v gwaith yr Yrsgol Sul, and gwaith priodol yr eglwys fel y cyfryw ydyw; ac nis gall yr eglwys fud yn ffydcì- !on i'w Harglwydd a'i Phen Goruchel heb ofalu am hyn. Prawf o anghariad alo fyddai esgeuluso porthi ei wyn. Y mae yn sicr fod yr un egwyddor fawr ag sydd yn galw ■arnom i geisio y defaid cyfrgolledig, yii galw arnom hefyd i fugeilo'r wyn a'u cadw yn y gorlan. Ofnwn fod yr églwya v edi sefyll yn rhy hir yn ei goleuni ei hun- au, trwy fod yn rhy ddifater gyda'r gwaith iiwn. Nid oes unrhyw gylch o lafurwaifh Cristionogol yn fwy effeithol er Uwydd- iard i'r Efengyl; yn fwy cyfoethog yn ei ganlyniadau bendithiol i eneidiau, ac yn t'wy dylanwadol cr cynal i fyny a chynyddu ei'nyddioldeb yr eglwys, ac effeithioldeb y weniidogaeth, na'r Y'sgol Sul. Diau fod miloedd heddyw ydynt yn barod i dystio ì Wirionedd y peth. A gawn ni lwyddo gan Eglwys Salem i ymgymeryd a gwaith yr Y'sgol Sabbothol yn fw^y egniol. Nis ga'l llafur fod yn fwy dymunol, nac yn fwy cyfoethog mewn ffrwythlondeb. Mae gwaith mawr wedi ei wneyd drwy gyfrwng yr Ysgol Sul yn ystod y ganrif sydd wedi myned hoibio ; pa mor fawr, nis gwyddom. Dichon y bydd rhaid aros cyn gellir cael c&bouiad cyfl«wrn, hyd y dydd hwnw pan y bydd goleuni'r farn yn dwyn pethau cudd- iedig i eglurhad. A gawn ni ddymuno arr.och na adawoch i'r sefj'dliad ardderch- hwi fod yn ddi-effaith oblegid esgeulusdoti a difaterwch j-n ei gylch. Gadewch i ni ur.o gyda'n gilydd i wmeyd ein rhan drosto tra ijarhao'r dydd. "Mae y nos yn dj'fod pan na ddichon neb weithio." Mae miloedd fagwyd ar ei bron . n moli ym y nef, Mae miloedd eto jui cael maeth YTr un gynaliaeth gref; Pan ddaw y dydd i'n lanio draw I'r Cyfrif; allwn ni Ddweyd, "Wele ni a'r plant A roddes Duw i ui?"