Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

II! Cyf. I. mfli, 1900. $hif 2. DELFRYDAU CREFYDDOL EWCH I'R HOLL FYD." fll) oes dim tufewn i'r Beibl yn eglurach na bod crefydd ein Harglwydd Iesu wedi ei bwr- iadu i lenwi'r byd, na'r ffaith fod Eglwys Crist wedi ei sefydîu i'r 'lyben o gario allan y bwriadau hyn. Crefydcl i fyd y\v crefydd y Groes. Y mae crefyddau ereill; ond nid oes un o honyni werìi tori allan i unrhyw radd bwysig tuhwnt i ffiniau cenedlaethol. Ma- hometaniaeth, Buddhaeth, Brahminiaeth, u chrefyddau ereill, nid yw yn yniddangos fod ynddynt ddini cyfaddasder i gylch eangach na chylch uu genedl. Chinead oedd Confucius, ae nis gallai ddarparu crefydd i neb ond Chineaid. Hindw oedd Buddha, ac nis gallui ei grefydd ef fod o rìrìim gwerth i ìieb ond Hindwaid. Felly hefyd Mahomet, Arabiad oedd efe, ac nis gellid disgwyl oddiwrtho amgen na chre- fydd i Arabiaid yn unig. Ond am Iesu o Nazareth, nid oedd ei bersonoliaeth ef yn cael ci chyfyngu gan draddodiadau cen- edlaethol. Nid Iuddew oedd Iesu, ond dyn. "Mab y dyn" y galwai ei hun. Yr "ail Adda" ydoedd medda: Paul. Gwelai Crist frawd yn y Negro yn ogystal ag yn yr Iuddeẅ, a dadblygodd grefydd gyf- addas i ddyn yn mhob wlad a chyflwr. Crefydd Crist yw yr unig grefydd gen- adol yu y byd, ac y mae ei ehyfadrìasdci ! ar gyfer byd cyfan yn dystiolaeth gadarn ■ i'w dwyfoldeb. Un o ddybenion pwysicaf bodolaeth yr eglwys yw. dwyn crefydd Crist i sylw y | byd cyfan. N:d llai na hj"n ddylai fod ci hamcan, sef cael y byd crwn yn eiddo i'r Gwaredwr. Pa waith mor ogoncddus, mor anferth ei faint! Dylai godidowg- : rwydd y syuiad danio yr eglwys a brwd- ! frydedd. Nid gwiw cuddio y ffaith fod I l'hwystrau imuvrÜon ar y ffordd; onci ! atolwg, pa anturiaeth bwysig fu erioed ; heb anhawsder ar lwybr ei llwyddiant? ' Ceir hì yn aml fel llanc y prophwyd yn j anobeithio, ae yn ngwyneb y rhwystrau yn í gwacdd', 'Aba, fy meistr, pa fodd y gwn- ! awn : " on 1 eilwaith egyr yr Arglwydd j ein liygaid. ac wele, bydd yr holl fynydd j yn îlawn meirch a cherbydau tanllyd. Mwy ac amlach yw y riiai sydd gyda ni na'r ìliai sydd yn ein lierbyn. "Os yw Duw (rosom. pwy a all fod i'n herbyn?" [ "Mwy yw yr Hwn sydd ynoni ni na'r hwn ' syrìd yn y byd." (iwelwn, gan hyny, nad oes angen digalon:, ond yn hytrach i ym- wroli. Daw'r alwarì at eglwys Saîem a phob eglwys arall i ynrgysegru yn fwy llwyr i'r gwaith dwyfol. ()! deffro, deffro, gwisg dy nerth, (V! biydferth fraich yr Arglwydd; Fel yn y dyddiau gynt a fu, Amlyga'th alluawgrrwydd.