Skip to main content

Canys efe a sicrhaodd dystiolaeth yn Jacob, ac a osododd gyfraith yn Israel, y rhai a orchytnynodd efe i'n tadau eu dysgu ?ẅ p/ant."—Salm lxxviii. 5. HYFFORDDWR ^SALEAfe Cyhoeddiad Misol at wasanaeth Eglwys, Cynulleidfa ac Ysgolion Salem Porth. Salem, Porth - Gweinidog—PARCH. RHYS B. JONES. Cpîrol l. = - CbrìiU 1900—roaiortb^ 190K ARGRAFFWYD YN SWYDDFA'R ' GLAMORGAN FREE PRESS 1901.