Skip to main content

GENÄD FmE)IZ). " A Gwaith Cyfiawnder fydd Heddwch."—Esaiah. Rhif 313.] IONAWR, 1907. [Cyf XXVII. Y PARCH. T. EYNON DAVIES. |E fydd yn dda iawn gan ein darllenwyr gael darlun o'r gwr da uchod, oblegid y mae ei enw 3-11 adnabyddus i Gymru benbaladr. Y mae bellach wedi gweled chwarter canrif yn y weinidogaeth ; ac yn ystod yr amser hwnw wedi llwyddo i wneyd gwaith mawr. Y mae wedi bod mewn chwech C}dch gwein- idogaethol, ac wedi gadael ei ôl yn drwm ar bob un ohonynt. Y mae wedi codi dwy neu dair o eglwysi oedd yn mron suddo i gyflwr