Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CENAD HEDD "A Gwaith Cyfiawnder fydd Heddwch."—Esaiah. DAN OLTGIAETH T PARCH. T. NICHOLSON, DINBÝCH. At Ddarllenwyr y Cexad Hedd, gan y Parch. T. Nicholson...... Tsbryd .Mabwysiad, gan W.N................... T Diweddar Earch. W. Nieholson...... ..........., Swper yr Arglwydd, gan y Parch. 0. E. Owen. Glandwr T Pwj's o Wásanaethu Crist, gan y Parch. D. John, Manchester Sabboth yn Mynyddislwyn, gan y Pärch. J. B. Jones, B.A., Aberhonddu Congl yr Adroddwr, gan Eifionydd— " Heb " a " Thrwy " ...... ... ............ TyarDân ... ... .................. Dafydd, Cymeriad Poenus mewn Eglwys, gan Emrys ... .....\ Y Golofn Farddonol— Penilíion er coí am Mrs. Humphreys, Bryngwran......... Er Cof am Miss WiIHams, Porthmadog ............ T Wers Sabbothol, gau y Parçh. T. D. Jones, Plasmarl ...... PRIS DWY GEINIOG. MEETHTR TTDFIL: J08BPH WILLUMS, ARGRAFFYDD, SWYDDFA'R " TYST A'r DYDD.' 1885. Tl-d. 265 266 271 275 279 281 285 285 286 289 290 290