Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 54-1 lÄEHEFIN, 1885. [Cyf. V. "A Gwaith Cyfiawnder fydd Heddwch."—Esaiah. DAN OLYGIAETH Y PARCH. W. NICHOLSON, LIYERPOOL. Y Pwlpud üyrareig a'r Hen Derfyuau, gau y Parcli. J. Morris, Pontygof Maddeuant, gan W. J. P., üoetmor Hall ... Cyfieithiad Hapus ............ Giiffìth Wiìliams, Gae'r Brenin, gan Gwronfab ,„ Epistol Paul at Philemonj gau Pentyrch "... Y diweddar Hybarch. Ddr. Eees, Abertawy Y diweddar Barch. E. Stephen, Tanymarian O Fisi Fis, gan W. N.*- Diolch am Mr. Gladstone ... ... Herber a Chynrychiolaeth Sir Gaernarfpn ... Cadair yr Undeb Cynulleidfaol ... 4., Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru ... Y Wers Sabbothoî, gan y Parch. D. Jones, Cwmbwrla.. TüD. 169 175 176 177 181 188 189 193 193 194 194 195 PRIS DWY GEINIOG. MERTHYR TYDFIL: JÖSEPH WIIAUX8, àBGBÀFJYDD, SWYDDFà'b " TYST A'B DYDD.'