Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

tÿs'//- ' çỳfts-r&íó&f' ^</"V^^^, Rhif. 5i.1 MAWRTH, 1885. Y CENAD HEDD. "A Gwaith Cyfiawnder fydd Heddwch."—Esaiah. DAN OLYGIAETH T PARCH. W. NICHOLSON, LIYERPOOL, "PositÌYÌsm," gan y Parch. R. Boberfs, Manchester Cymundeb â'r Byd Ysbrydol, gan W.N....... Griffith Yiilliams, Cae'r Brenin, gan Gwronfab ... Emynau y Cysegr Afalau Aur Mawrth.gau Mr._D. D. Wiìliams, Merthyr Lloffion o'r Maes Seisonig, gan llen Loffwr— Yr Efrydwyr—Syniad Arghwdd Lvttou Athryíith ...... ..^ ■ ... "...... Pechod yn Greadigaeth—Cymundeb â Christ Bywyd mwy Ysbrydol Gw.eddi ...... ............ Ooned yr Adroddwr, gau Eifionvdd— YBoreOlaf......... ...... Dewis Bethau Howel Lygad Cwsg Y Mud a'r Byddar ............. 0 Fis i F s, gan \V. N.— . , Gordon wedi ei Ladd! ............ Jubili yr Achos Dirwestol yn Nghymru Y Geninen Y Cristion, gan Cendlfab Colofai y PÍant—Methiant Ceníigen ......... Meddyliau Euraidd ... ............ Y Goîofn Farddonoì— YNos...... ....., " Gwraig Lot " ............... Daniel yn Ffau'r Llewod......... Longing for Belease ............ Moses ... YnYmylyGrpes...... ......... Y Wors Sabbothol, gan ÿ Parch. D. Jones, Cwnibwrla PRIS DWY GE-INIOG. MERTHYR TYDFIL: J08BPH WILLIAMB, ARGRAFFYDD, sŴYDDFA'r "TY8T A'b DYDD." Tud. . 73 . 78 . 82 . 84 . 85 . 86 . 86 . 87 . 87 89 89 91 91 92 93 95 96 97 98 98 98 98 98 99 1885.