Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

wcsawMẅsc Rhif 355 GORPHENHAP, 1910. Cyf. XXX. | GENAD HEDD DA.N OLYGIAETH Y 11 Parchn .JJTO i J. JOÇS, Wftjr. I gB CTNWYSI&D tudal Jfpf Blodeuyn ar Pedd y diweddar Barch. Evan Powell, Pont- \|ex ardulais (gyda Darlun), gan y Parch. Dan Aubrey, ■*K® Pontrobert .. . . .. .. .. 201 j 'iü Dyfodiad y Wenol, gan y Parch. T. Esger James, Capel \jẅK Mair, Aberteiíi .. . . .. . . 205 ! ■«ü ' Jerem3" Taylor yn Gelliaur, gan y Parch. J. Jones . . 209 | /|§| Chwe' Cynghor i Ddyn Ieuanc yn ymadael â Chartref am * '<• \^l y Tro Cyntaf, gan T. Hefin Thomas, Gwernogle ..212 áül î ^7 Moddion mwyaf Effeithiol i Wella'r Ysgol Sul, gan *|||j Dewi, Penydaren, Merthyr . . . . ..213 \«ffi| ; Cofnodion Misol, gan y Parch. J. Thomas :— »^P Y Gynadledd Genadol yn Edinburgh—Cenadwri oddi- /^g wrth y Brenin Sior . . . . ..217: v^g Cynadledd Heddwch yn Leicester . . . . 218; *™j*j: Sathru Dydd Duw: Rhan Cwmniau y Rheilffyrdd yn /í"j|| hyn .. .. .. .. .. 219 : \gS"5 Angeu yn y Cartref, gan y Parch. J. Jones .. .. 219 j «ì^ Rhagfynegiadau am y Diwedd, gan y diweddar Barch. 'IÜ J- B- Jones> B.A.. Aberhonddu .. .. .. 221 \ ìWÊ- Ton—Maw* Plentyn, gan M. Rees, L.T.S.C., Ystradgynlais 223 | :|rf Congl yr Adroddwr— 'Éll I Du a Gwyn, gan Elfed—" Pwy Bynag a Ddêl," gan \&k Elfed .. .. .. .. .. 224 j Íg5 : Y Golofn Farddonol- - 'lw Ymdeithgan Ddirwestol, gan John Williams, Pen- va$8E i ywern, Dowlais .. .. .. .. 225 ílftl ■ Beddargraff Cardotyn, gan Rees Rees (Teifi) Caer- 'fü I dydd—Iesu Grist, gan A. Myall Williams, Dow- lais—Ymweliad, gan Thos. Thomas, Twynyrodyn 226 | HÄ^ Y Wers Sabbathol, gan y Parch. T. B. Mathews, Pen- j ydaren, Merthyr Tydfil .. .. .. .. 227 | PRIS DWY GEINIOG. | JOSEPH WíWAMS AND SONS, SWYDDFA'R " TYST," MBRTHYR TyDFIL.