»y\ {íw\ Wŵ«*a RmF 353. MAI, 1910. Cyf. XXX. ! ag/ GENAD HEDD DAN OLYGIAETH Y Paichn. J. nnHS a J. JONES, Hleithyi. C"Y3SrT2SZTrSIÄI> tudai Y diweddar Barch. Lewis James, Bryubanc, Narberth (gyda Darlun), gau y Parch. J. Jones . . XiA~ .. 137 Y ddíweddar Mrs. C. Wiiliams, Waunwen, Abertawe (gyda Darluu), gan Epenetes . . . . 141 Yr Eglwys yn ei pherthynas â Dirwest, gan y Parch. E. T. Parry, Cerygcadarn . . . . . . . . 145 Perthynas Duw â'r Genadaeth, gan y Parch. J. Jones . . 152 Cofnodion Misol, gan y Parch. J. Thomas :— Ymweliad y Diwygwyr Chapmau ac Alexander â Chaerdydd .. .. .. .. . . 157 Evan Roberts y Diwygiwr—Jubili Cymdeithas Achos- ion Seisonig Deheudir Cymru.. .. ..158 Dau Dŷ y Seuedd—Y Gyllideb .. .. ..159 Nodiadau Dlenyddol, gan y Parch. Howell O. Jones . . 160 Tôn—Telyn Seion, gan William Lewis, Caerau . . 161 Y Golofn Farddonol— Wrth yr Orsedd, gan J. G. Evans, Maenclochog—Yr Ysgol Sabbathol, gan y diweddar Thomas Eyans, Coedcae, Merthyr—Murmur y Gragen, gan Rees Rees (Teifi), Caerdydd .. .. ..162 Y WTers Sabbathol, gan y Parch. P. E. Price, Glandwr, Penfro .. Wéi JOSBPH WlLLIAMS AND SONS, SWYDDFA'R " TYST," MERTHYR TyDFII,.