Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

im& Raw 347 TACHWE0D, 1909. Cyf. XXIX. ••■•■■■■•■■•■■•■■•■■••••■••■■•••••■•••••••■•••••••■••••■•■■•••■•••■■••••••■•■•■••••■■■■••••■••■■••••■•■■••••••••■•- GENAD HEDD DAN OLYGIAETH Y Parchn. J. TiW§ a J. JONES, Plertnyr. Y Ddau Bregethwr (gyda Darluniau), gan H. T. J. 329 *2 Y Byd a Ddaw," gan y Parch. J. Jones .. .. 332 Y Cymylau yn Gerbyd, gan y Parch, T. Esger Jaines, Saron, Maesteg .. .. .. .. .. .. .. 338 Cofnodion Misol, gan y Parch. J. Thomas :— Y Gynghres Eglwysig yn Abertawe—Undeb y Bedydd- wyr Seisonig yn Reading .. .. .. .. 343 Yr Undeb Cyuulleidfaol Seisonig yn Sheffield—Agor- iad Colegdy Newydd Caerdydd .. ■ .. .. .344 Lloyd George yn Nghadair Undeb y Bedyddwyr Cym- reig <'••'■.......• ! •'•• ' •• v .. 345 GwasanaethYmneillduaethiGym.ru .. ,. -.346 " Gwnaf-fy Ngoreu," gan J. J. .. .. .. .. 347 Amodau Addoliad i Dduw yn y Byd, gan y diweddar Barch. J, B. Jones, B.A. ~..........348 Nodiadau Iylenyddol' .. . v .. .. .. f^jg.. 349 Y Golofn Farddonol—"] ~ *^ Gwadiad Pedr, gan Mr. David Morgans {Cerddwyson),^ Merthyr .. .. .. .. .. ..350 Ton—Cysegrwn Flaenfírwyth ddyddiau'n hoes, gan D. 0 « Morgan, Ynyshir, Rhondda .. .. ,A ..351 Y Wers Sabbathol, gan y Parch. Gwilym Rees, B.A~, Llan- dysul .. .. .. .. .... ..352 Cymdeithas Genadol Uundain .. ..... .. 358 „ PRIS DWY GEINÍOG. JOSEPH WHUAMS^AND SONS,1] SWYDDFA'R " TYST," MERTHYä TyDFII,.