Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ŵ<S^î^/>vSP^C^Í\^!í\{SW\CSW>t. RfflP 342 MEHEFIN, 1909. Cyf. XXIX •■■■■■•■••••■i••■•■■>■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ GENAD HEDD DAN OLYGIAETH Y Parcnn. J. TPPIÍS a J. JOflES, IHertngr. cmn5rsrsiÄi> * Mr. Charles Davies, Ebenezer, Abertawe (gyda Darlun), gan Mr. John Williams, Waun Wen, Abertawe " Seiliau'r Ffydd," gan y Parch. J. Jones Y Bywyd Persawrus, gan y Parch. T. Esger James, Saron, Maesteg A Edrych arno a Fydd efe .. Y Ddaeargryn a Duw, gan Ioan Dderwen o Fon Cofnodion Misol, gan y Parch. J. Thomas :— Y Gyllideb am 1909 Mesur Dadgysylltiad yr Eglwys yn Nghymru Gogwyddiadau Isel y Werin .. Cynllun Newydd yr Undeb Cynulleidfaol Seisonig i Gryfhau y Weinidogaeth—Y Parch. J. D. Jones, Bournemouth .. Hunanlywodraeth .. .. .. .... Tôn—Dol Caradog, gan J. Treflan Jones I/.T.S.C, Bethesda Nodiadau Dlenyddol .. .. Y Golofn Farddonol— Cynghor i Blant, gan J. J.—Cwyn Coll am Gyfeillion : Gweinidogion yr Efengyl, gan Ioan Anwyl, Pont- ypridd. .. .. Y Wers Sabbathol, gan y Parch. B. D. Davies, Carmel, Gwauncaegurwen .. ..... PRIS DWY GEINIOG. JOSEPH Wn,MAMS AND SONS, SWYDDFA'R M TYS*," MBRTHYR TYDFH