Cc®iscWjî5^/%!^i?î^Aî^/*^'ŴîSwì^j\ì^ Rhif 340. EBRILL, 1909. MMMMMMMMMMMMMIMMMMMMM Illlllllllt.....llltll......IMIIII GENAD HEDD DAN OLYGIAETH Y Parchn. J. TPPIHS a J. JONES, Plertnyr. cnrwYsi&D tüdal Y Parch. Evan Richards, Tonypandy, gan y Parch. John Thomas, Merthyr (gyda darlun) .. .. .. 105 O Nerthi Nerth, gan J. J........... 108 Y Bwa yn y Cwmwl, gan y Parch. T. Esger James, Maesteg 113 Cofnodion Misol, gan y Parch. J. Thomas:— Cyfarfodydd Cyngrair Cenedlaethol yr Eglwysi Rhydd- ion yn Abertawe—Y Llywydd Cymreig .. .. 122 Y Pregethu .. .. .. .. .. .. 123 Joseph Hocking .. .. ., .. .. ..124 Anerchiad Dr. Garvie .. .. .. .. .. 125 Miss Mary Miles, Rhoshül, Ty'rhos, gan Un a'i Hadwaenai 126 Tôn—Bethlehem, gan Gwilym Morris, Rhymni .. .. 127 Congl yr Adroddwr— Pa Le i ro'i Nhroed i Lawr .. .. .. .. 128 Dinystr y Deml, gan Eben Fardd ...... 129 Nodiadau Llenyddol .. .. .. .. .. .. 129 Y Golofn Parddonol — Nid Wyt Beli o Deyrnas Dduw—Oriawr—Seren, gan Dewi Llewitha, Fforestfach—Cymhorth y Claf, gan Cerddẃyson, Merthyr .. .. .. .. 130 Penillion ar gyflwyniad Anerchiad i Mr. Thomas Davies, Glandwr, Abertawe, gan T. P. .. .. .. 131 Y Wers Sabbathol, gan y Parch. B. D. Davies, Carmel, Gwaencaegurwen .. .. .. .. .. 132 PRÍS DWY GEINIOG. mmmsmmm JOSEPH WrtlJAMS AND SONS, SWYDDFA'R '< TyST," MERTHYR TYDFII,