Skip to main content

BggffiagSJggBRg» aEBPErafflBBSHgEBgg CENAD HEDD DAN OLYGIAETH Y Parcnn. J. TjiOÍTOIS a J. JONES, ÍÍIerìnyr. CYNWYSIÄÜ TUDAL Y Diweddar B. Cyn'fig' Davies', M.A., Menai Bridge (gyda darlun) .. ' .. .. . . .. .. " .. 297 Liyfr Gweddi yr Iuddewon.—II., gàn Bodfan .. .. 298 Cofnodion Misol, gan y Parch. J. Thomas:— Gorymdaith y Pabyddion yn Llundain ... .. 304 Beth am Ymddygiad Mr. Asquith ? |.. .. 5P .. 305 A yw y Babaeth ar Gynydd yn Lloegr a Chymru ? .. 306 Undebau Llafur a'r Mesur Trwyddedol—Yr Hen Wyl Genedlaethol. . .. .. .. .. .. 307 Beth yw y Babaeth ? .. ..; . . .. . .- .. 308 Bywyd yr Ardd, gan y Parch. T. "B. Jàmes, Saron, Maesteg 312 Tôn—"Ty fy Nhad," gan Joseph W. Williams, Ca'eraca, Dowlais .. ............. .. .. 316 Congl yr Adroddwr— Gŵg a Gwên, gan T. J. W.— Rhuthr.y Light Brigade 317. Nodiadau Llenyddol .. .. .. .. .. .. 318 Y Golofn Parddonol-^- Trallod-—Y Cardotyn, gan Pelidros, Merthyr—Clodydd Iesu, gan John Williams, Penywern—Br Cof Anwyl am Caradog, gan Dewi LÍewitha, Fforest Pach .. .. .. .. .. .... 320 Y Wers Sabbathol, gan y Parch. J, Rhydderch, Waenfawr 321 PRIS DWY GEINIOG. JOSEPH WHUAMS & SONS, SWYDDPA'R " TyST," MERTHYR. ìsmmmieaeMBissmsm mmámmmmm.