Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

888838388823883838»» JSSSBSMMl Rhip 329. MAI, 1908, Cyp. XXVIII HE DAN OLYGIAETH Y Parchn.J.TPPlJlSaJ.JOPSjBriliyr. c~Y"isrT5n<rsiA.i> TtlDAL Llais Càriad yn y Gwanwyn . . . . . . . . . . 137 Efengyl Ioan.—Ysgrif V.—Grisiau Datguddiad, gan y Parch. Edward Jones, M.A., B.D., Dowlaís . . . . 142 Amcan Terfynol Bywyd Dyn, gan y Parch R. E. Peregrine, B.D., Rhymni .. .. .. .. .. .. 145 Cofnodion Misol, gan y Parch. John Thomas :— Ymddiswyddiad y Prifweinidog . . . . . . 149 Y Prifweinidog Newydd—Dyrcháfiad Mr. Lloyd George 150 Cymru a'r Weinyddiaeth Bresenol '. . . . . . 151 Y Ddáu Fesur Mawr—Cymru a'r Ddau Eesur . . 152 Syniadau'r Oesau am Nefoedd ac Uffern.—II., gan Mr. D. Arthen Evans, Barry .. .. .. .,.153 Haelioni y Tlawd . . .... . . . . . . 156 Y Testament Newydd Cyntaf i Japan . . . . . . 156 Congl yr Adroddwr— Motto'r Plentyn...... ., .. ..157 Iesu o Nazareth, gan Dyfed o .. .. .. .. 158 Nodiadau Llenvddol . . . . . . . . . . 1^9 Tôn—" Stradeý," gan Mr. D. J. Hughes, A. & D.T.S.C. . . 160 Y Golofn Farddonol— Er Cof am Emrys, Bachgen y Parch. D. Bowen, Hermon, gan Cyfaill—" Geneth a'r Ddurtur," - gan Mr. D. W. Edwards, Merthyr—Yr Ysgol Sul, gan Mr. JohnL. Jenkins, Ynysforgan—Golwg ar Iesu, gan Mr. W. J. Parry, Llys.Coetmor . . 161 Eisieu Dysgu, gan Mr. J. L. Jenkins, Ynysforgan . . 162 Y Wers Sabbathol, gan y Parch. W. Davies, Llandeilo .. 162 PRIS DWY GEINIOG. JOSEPH WII.WAMS & SONS, SWYDDPA'R " TyST," MpRTHYR. mssm^ssssBääem m®mmsmsERti&