Skip to main content

RH15/325. IONAWR, 1908. Cyf. xxviii. CENAD HEDD DAN OLYGIAFTH Y Mr. Parcfm. J. TPJÜJIS a J. JOHES, Pleitliyi. Tl Y Prifathraw T. Lewis, .M.A., B.D.. Aberhonddu (gyda darlun) . . . . ■'.;'. Y diweddar Barch. Daniel Jones, Dlandudöch, gan Ladd Davies, Aberteifi . . . . ™ Ffengyl Ioan.—Rhif II.- Awduraeth yr Efengyl, gan y / Parch. E. Jones, M.A., B.D., Dowlais .... Dechreuad Da a Diweddiad Gwell.—Ymddyddan-yn Nheulu Adda .. . . . . . . .... Cofnodion Misol, gan y Parch. J ohn Thomas:— Y Flwyddyn yn Newid—Beth Fu ei Hanes ? . . Beth Fu ei Hanes eto ? . . .... Beth am 1908 ?—Beth am 1908 yn Wleidyddol ? Mr. Dloyd George mewn Galar . . Twyllo yr Ysbrydion yn China . . .. Cân ;y Nef yn y Nef . . . . . . . . . . Nodiadau Dlenyddol . . . , . . ..... Y Golofn Farddonol:— At eín Gohebwyr Barddonol—Rehoboth, gan Ab Uthr, Frondirion, Rhyl .. .. .'. .> .. Damp Bethesda, Merthyr, wedi dal yn Oleu am Gan' Mlynedd, gan Cynog, Merthyr—Dydd Nadolig, gan Mr. D. N. Joues] Maenygroes, Ceinewydd Tôn—Nantsarn, gan Mr. D. Christmas Williams, Merthyr. . Y Wers Sabbathol,' gan y Parch. D. Hughes Jones, Tre- castell . . . . .. . . . . .. 13 17 24 25 26 27 27 2.8 29 30 31 32 33 PRIS DWY GEINfOG. JOSEPH Wiujamî & Sons, Swyddfa'r " Tyst," Merthyr. fgsmsifmsissssgÿssìm mmM&mimttiicss»