Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

/V J y- / RHAGFYR, 1893. [Ctf. XIII. DH DAN OLYÜIAETH T Paich. J. fifllflEN-JflJiES, fl.ji., jlberhonddu. CTr3srwT.rsiÄX>. TDHAI, 361 • 36« . -367 Joseph fel dyn ieuanc gan Mr. Thomas D. Joues, Marsh Laue . . Iesu yn symud afiecbyd, gan D. G. B..... ......... Oenad Hedd ar Wely Angeu..................... Cofnodion Misol— Proff. Tyndull ...... ................... 369 Mene Tecel ........................... 360 Ferched Ffestiniog! ...... ................ 369 Y Beibl Cymraeg... ....................... 370 Ffrainç a Rnssia........................... .370 Eisteddfod Chiogo ........................ 370 Wüiiam Owen ...... ............... ...... 371 Santander.............................. 371 Rhagddywedyd y Tywydd ............... ...... 372 Llinellau Coffadwriaethol am y diweddar Mrs. Thomas, Gwern-y-domen, gan Bronysig............ ............... 372 Chwedl âg Addysg .................. • ...... 373 Congl yr Adroddwr— Peroriaeth, g»n Pedrog............ ......... ... 374 Bachgen a aned i ni ... ................. ... 375 Nodiadau Llenyddol............... ............ 376 •'Ond yna wyneb yn wyneb," gan B. W. ............... 377 Y Golofn Farddonol— Y Diacon Anwadal, gan D. Jones ...... ............ 379 5f Dyn Dau-wynebog gan D. Joues.................. 379 Doethineb, gan Iago Leiaf, Bwlchgwyn, Wresham ... . ... 370 Nerth Duw, gan Ioan Glantaf Login... ............... 379 Hen Ffynon Pei.yfan. gan Ioau Elias... ............... 379 Y Wers Sabbathol, gan y Parcb. J. C. Owen, Bodringallt ......... 880 Bwrdd y Golygydd........................... 384 PRIS DWY GEINIOG. JOSEPH WILLIAMS, AKOHAFF\Dr>, RWYPDFA'ü " TYST," MERTHYR TYDFIL.