Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 90.1 MEHEFIN, 1888, [Cyf. VIII. CENAD HEDD. DAN OLTGIAETH Y Parch. J. BOWEN JONES, B.A., Aberhonddu. TUDAL Ceisio Gwlad, gan y Parch. J. P. Williams, Racine, Wiscotisin, America ... 169 Deisyíìad Iesu Grist, gan y Parch. T. G. Jenkyn, Llwynpia........ 174 0 Fan i Fan ......... ..................... 176 Gweled y Brenin yn ei Degwch, gnn M.F.F................ 180 Anghysondeb y Doethiou—Ewyllys John Smith, gan Ch. F. Williams ... 181 Thotnas Edward ....... ..................... 182 Cofnodion Misol— Yr Undeb Cynulleidfaol .................... Masnach Feddwol y Deyrnas hon—Cymanfaoedd Ddim yn Taro yr Oes Beth fydd y üanlyniad '...... ...... ............ Mathew Arnold........................... David Pugh ........................... Y Ddau yn y Glorian ........................ Addysg y Plant ... ............ ...... Creulondeb mawr Pabyddion........ ......... Creulondeb mwy Protestaniaid—Mortura yr Iuddew ......... Congl yr Adroddwr— Y Blaidd a'r Defaid .................... Chwedl âg Addysg— Y Dynfwytawr........................... Yr Ysgol Sabbathol a'r " Picnics," gan A.......... ...... Adolygiad y Wasg— Y Traethodydd, Mai, 1888 ..................... Pwnc y Tir a Mesur Tir ..................... Y Golofn Farddonol— Odlig Goffa am Miss Mary James, Bradford House, Blaenafon, gan y Parch J. Ransoiu Williams, Llanithel............... Anercb i Genadon Tramor yr Éfengyl, gau Blath^^n ......... Y Friallen, gan Cynffigwyson, Mynydd Cynffig ......... Lloffyn Emynol, gan Mr. H. Einon Le\vis, Bryncethin ...... Y Wers Sabbathol, gan y Parch. E. Richards, Tonypaudy, a'r Parch. J. Boweu Jones, B.A., Aberhonddu ............... 194,199 Bwrdd y Golygydd ................. .........200 Manion..................... 173, 175, 179, 184, 190 185 185 186 186 186 187 187 187 188 189 191 191 192 193 193 194 194 194 JOBBPH "WILLIÀM8, ÁRGBÀPTYDD, 8WYDDFAB "TYBT A'H DYDD," MERTHYR. TYDFIL.