CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH YR EGLWYSI ANNIBYNOL, YN NEILLDUOL YR YSGOL SABBATHOL. DAN OLYGIAETH Y PARCH. J. BOWEN JONES, B.A., ABEEHONDDU. CYFEOL YIII. dbertbgr ÎTBòfíl: ABGBAFFWYD GAN JOSEPH WILLIAMS, SWYDDFA'b "'TYST A'e DYDD," GLEBELAND. 1888.