Skip to main content

Rhif. 46.I HYDREF, 1884, [Cyf. IV. Y CENAD HEDD "A Gwaith Öyfiaionder fydd Heddwch."—Esaiah. DAN OLTGIAETH T PARCH. W. NICHOLSON, LIYERPOOL. Trn. Esgyniad Crist, gan y Parch. D. 01iver, Treffynon.......... 297 Dyddlyfr Diacon ___ ........ ___ ___ ___ 303 Blodeuglwm, gan y Parch. J. B. Jones, B.A., Aberhonddu .. ___ 307 Ar Làn y Mòr, gan W.N. .... ___ ___ ... .... 309 Hen Derfynau, gan y Parch. J. Machreth Rees, Pentrefoelas . . 313 O Fis i Fis, gan Ẃ. N.— Y Parch. W. Edwards, Aberdar, yn ei fedd !___ ___ ___ 316 Yr Eisteddfod Genedlaethol .. .... ___ ___ ___ 316 Awyrgylch Foesol yr Eisteddfod .... .... .... ___ 3l§ Gweinidogion yr Èfengyl yn ymwrthod â'r Eisteddfod .. ___ 318 Cerddoriaeth yr Eisteddfod.................. 319 Cais am yr Eisteddfod yn 1885 ................ 320 Gohebiaeth ___ ........................ 321 Y Golofn Farddonol— John Cyril, cyntafanedig y Parch. O. Thomas, M.A., Treffynon .. 322 Ar Urddiad Cyfaill..... ............... 322 Englyn........................... 322 Cynghor i'r Annuwiol ___ ___ ___ ___ ___ 322 Breuddwydia'ji Mlaen (Ymson Mam).............. 322 Yn Ymyl y Groes........................ 323 Mrs. Elen'Griflith (priod y diweddar Barch. D. Griffìth, Bethel) .. 323 Y Wers Sabbothol, gan y Parch. O. Thomas, M.A., Treffynon ___ 32á PRIS DWY GEINIOG. MERTHYE TYDFIL : JOSEPII WILLIAM8, ARGltAFFYDD, SWYDDFA'r "TYST A'r DYDD." 1884.