(7/Asû~r '*i" &^£ w. 3R c/^z^^l£, Rhif. 44.I AWST, 1884. [Gýf. IV. Y CENAD HEDD. "A Gwaìth öyfiawnder fydd Heddwch."—Esaiah. DAN OLYGIAETH Y PARCH. W. NICHOLSON, LIYERPOOL. CYNWYSIÄD. Rhanau Arweiniol y Gwasanaeth Cyhoeddus, Llandegla ___ ___ ___ ;an ÿ Parch. S. Evans, "Gwisgwch am danoch yr Arglwydd Iesu Grist," gau W. N. .... Y Golofn Ddirwestol—Y Pla Moesol—gan Gorwyst, Liverpool ___ Plant Ynjadawedig Seion—Coffadwriaeth Mr. J. Maliphant Harris a'i Chwaer, Mrs. Anu Rees, o Gendl—gan Scriptor, Cendl .... O Fis i Fis, gan W. N.— Y Toriaid fel Terfysgwyr Eglwysig .. Ow ! Ow ! Dŷ yr Arglwyddi .. " Pwlpud Cyrnraeg City Road " " Pi/neral Serìnom " .... Pwyllgor yr Eisteddfod Genedlaethol Yn y Sketty .......... Yr Haul, gan Mr. O. R. Jones, Ashwell Street, Liverpool___ Y Wers Sabbothol, gan y Parch. O. Thomas, M.A., Treffynou £cj>: 233 238 243 2IG 2I!> 2ÔU 251 251 251 252 253 25G PRIS DWY GEINIOG. ' MERTHYE TYDFIL: .TOSEPH WILLIAMS, ARGRAFFYDD, SWYDDFA'R "TYST A'r DYDD." 1884. -c^