Skip to main content

^V^ JS' J?/y^^<'' Rhif. 42.I MEHEFIN, 1884. [Cvk. IV Y CENAD HEDD "A Gwaüh Cyfiaionder fydd Heddwch."—Esaiah. DAN OLYGIAETH Y PARCH. W. NICHOLSON, LIYERPOOL. Tüd. Y diweddar Barch. Edward Roberts, Goedpoeth, gau y Parch. D. Evans, Caerfyrddin ___ .................... 169 Egwyddor Sylfaenol Protestaniaeth, gan y Parch. O. Thoinas, M.A., Treffynon .. .... ___ ___ .... ___ .... 175 Genedigaeth Ciist, a Dyfodiad y Doethion o'r Dwyrain i Jerusalem, gan y Parch. H. Ivor Joues/ Llanrwst . ... * ........ 179 Enwogion Boreuol Cristionogaeth, gan y Parch. J. Walters, Brithdir .. 184 O Fis i Fis, gan W. N.— Proffeswr Morgan yn ei Fedd! ................ 189 Dr. Parker ar ddysgu " yn gyhoeddus, ac o dy i dŷ "........ 189 Dr. Rees yn y Gadair .........-........... 190 4i Uniawngredaeth y Galon ".................. 190 Adolygiadau y Wasg........................ 191 Y Golofn Farddonol— Hiraethog .. .... .... Englynion er Cof am Mr. Morris Evam "YWladWell".......... Llinellau cyflwynedig i Mr J. D. Jones, Liverpool Y Wers Sabbothol, gan yParch. J. Davies, Cadle .. . 192 . 193 . 193 . 193 . 194 PRIS DWY GEINIOG. MERTHYR TYDFIL: JOSBPH WILLIAMS, ARGRAl'FYDD, BWYDDFA'R " TYST A'r DYDD.' 1884.