Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

7/í A, f/ Rhif. 39-1 MAWRTH, 1884. [Cyf. IV. CENAD HEDD UA Gwaith Cyfiaionder fydd Heddwch."—Esaiali. DAN OLYGIAETH Y PARCH. W. NICHOLSON, LIYERPOOL. ., 70, Moses Street, , gan Mr. Thonias Bansor .. ' .... Dadgysylltiad yr Eglwys yn Nghymru...... Anerchiad gan W. N. ___ .... .... Addoli a Gwasanaethu Duw, gan Mr. John Jones Liverpool .. . Caniadaeth yn ei gysylltiad ag Addoliad i Dduw Hughes, Caerlleon .. ___ ___ .. Y Beibl a'r Ysgolion Dyddiol, gan Mr. W. Eoberts, " Y Cyfaill, eistedd yn is i lawr," gan W. N. Llythyrau y Plant, gan y Parch. J. Evans Owen, Llanberis. Rhif I... O Fis i Fis, gan W. N.— Lly wodraethiad y Fasnaeh Feddwol___ Antarliwt .. Godfrey Jones Y Golofn Farddonol— "YRhagoIwg" . ' Yr Ysgol Sabbothol . Yn Yinyl y Groes... Emyn iTw chanu yn yr Ysgol Sabbothol Cyfeillgarwch .... ......... Y Wers Sabbothol, gan y Parch. J. Davies, Cadle TlD. 73 76 80 84 88 90 91 93 94 94 96, 96 96 97 97 97 PRIS DWY GEINIOG. MERTHYE TYDFIL: JOSBPH WILLIAMS, ARGRAFFÝDD, gWYDDFA'R " TYST A'R DYDD." - 1884.