Skip to main content

■br':- .•*• 7 . / * Ì^tWf.. /x:^^^U'f . .. V tffrrrf' IONAWR, 1884. [Cyf. IV. Y CENAD HEDD. "J." Gwaith Cyfiatunder fydd Heddwch."—Jüsaiali. DÂN OLYGIAETH Y PARCH. W. NICHOLSON, LIYERPOOL. CTrn-WTrsiÄX>. Yr Wythnos Gyntaf, gan y Parch. D. OIiver, Treffynon .. ___ "Dim ond y Diwn," gan W.N....." ..... ----- .... .... Ffrwyth Dyoddefaint y Gwaredwr, gan y Parch. T. Nieholson, Dinbych SëfyHfa Cyindeithas yn Nghyinru ___ .... .... ___ Phariseaeth Hen a Diweddar, gan y Parch. H. I. Jones, Llanrwst .... Plant y Goleuni, gan y Parch. J. B. Jones, B.A., Aberhonddu .... O Fis i Fis, gan W. N.— " Blwyddyn Newydd Dda' Y Pleidiau Seneddol Hartington a Chamberlain Helaethiad yr Etholf raint Esgob Byle .... Canon Parrar ___ Pwy fydd ben yn Mangor ? Adolýgiad y Wasg .... Y Golofn Farddonol— Myfyidod wrth Fedd Brawd YrEnfys .. .... Yr Ysgrifbin :..... LlineÙau o Gydymdeimlad â Mr, a Mrs. Enowles, Manchester House, ar ol còlli eu hunig ferch .. Y Wers Sabbothol, gan y Parch. J. Davies, Cadle Tcd. 13 15 20 25 27 30 30 31 31 32 32 33 34 35 35 35 35 36 PRIS DWY GEINIOG. MJËBTHYB TYDFIL: JOSBPH WILLIAMS, ABGBAÍTYDD, SWYDDFA'B " TY8T A'r DYDD." 1884.