Skip to main content

ôp Rftlf, 7.1 GORPHENAF, 1881. fC\'K. 1. EDD. t'á Gnyrtüi Ciifìan-rffhr fydd Hedpwch."—Emiah. DAN OLY(;íAKTTt Y PARCH. W. NICHOLSON, LIYERPOOL. Uni i-i r, âlîaâ v Sẃyád Weitndogaeẃoi» ej v Pareh. D. St ihs, L Wyddgrög .... .... 'ií. 's. Wiffiams; Bethesd; oan y dìẅeddar Mr. T. Greâdf yn Pÿofj ÁMarwoIdeb, ganyPareh. -T. P. Wiffiams. Llanelli Nodiadao ar A.throniaeth, gan Olij) .... ... .... (l Fis i Fis, gan y Öolygydd-^ Maesygroes .... .... .... .... Pregethu i Bwrpás .. .... .... .... Y Testament Newydd .... .... .... WeD Dpne, Mr. Httdson !............ Y Golofn Farddonoí— Saith Englyn-- •' Saith Dymhor Dyn '"...... I Noswaith Oer .... .... .... .... Y Ddan Fyd ................ <"'ariad .. . . .... .... .... ___ Y Wers Sabbothpl, gan y Párch, R. Thomas, Ölandwr Y Gfoiofn Enwadol . .*. . .... .... .... 219 218 2Í4 2i s •2lc 216 217 •217 217 217 218 228 PRIS DWY GEINIOG. IfEBTHYB TYJìFIL: J08BPH yriLIJAMS, ARGRAFFYDD, SWIẄBPA'H " TYKT A-R DYDD."' G ; 0.[O(