Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 6.] MEHEFIN, 1881. [Cyf. "A Gwaith Cyfiauyiìâer fi/cìcl Heddwch."—Emiah, DAN OLYGIAETH Y PARCH. W. NICHOLSON, LIYERPOOL. CYNWYSIÄD. Dinystr ae Ädferiad, gan W N. .. .... Efengyl Anobaith (Pemtráfìtri), gau Proff, J. Morris, D.D., Aberhon< Mr. Henry Eichard a Syr "Wilfrid Lawson, gan Edmygydd . . Y (rwasantíeth Gwladol a Chrefyddo] wnaeth Cynulleidfaoiiaeth Teyrnas, gan W. 3. Parry.Ysw., Maesygroes. Adolv<nadau ... .... .... .... Athrỳiith y Celt, gan J. E. L......... Dr. Joseph Parker, Llnndain .... .... O Fis i Fis, gan y Golygydd - Öládstoíie a r>eacons4ield .... .... Owympo Cedrwydd .. .... .... Ohwareu Teg i Gymru .... .... Dr. Parlcer trwy'r Chwyddwydr .... Ymwcliad a Spurgeon .... .... Ein Gael yn oî ein Iìhoi .... .... üynulleidíaoliaeth . . .... .... Cadeirydd yr Ündeb .... .... Y <rolofn Farddonol ■ ri ro yn 01 . . .... .... .... Oantref y Gwaeìod . . .... Y Bedd *...... V Ddol........... At y Beirdd ............ Y Ẃers Sabbothol, gan y Parch. D. M. Jenlnns, Liverpool Sylwadau ar yr laith Gymraeg........ Y Golofn Enwadol . ___ PRIS DWY GEINIOG. MERTIIYh TYDF.1L: I0SE1UI WIIJJAMS, ABGKAFFXDI>, S'WYDDl'AÌt " TYST A'b DTBD. 1881