Skip to main content

-A Ghoâìih 0ỳföáwrider'fydd Jìedwch." — TBsẁàfo. I>.\\ OLyfíÌAÉTË Y PARCH. W. NÍCHULSON, LIYERPOOL. C'YS'WYSÎAD. Hywyd TragywýddoJ caejwn &dnabod Duw, g8Ü W. N, .... . . . Yr lìfiì Ddysgedydd, -an y Paçctu T. Rohertì; Wyddgrug.... Nodiadau ar Atbíöinaefch, gan Olip .... .... .... Eedfryd Lu-hawdwr y Byd, gan y Parch. J. T. Jones, E.A.. AWrhondd iùiwogion Hetì b ÍJ&Weddai-. gan y Pareíí. T Niçholson.— -Emrys ... Amrywion .... .... .... .... .... .... ... Cerddoriaeth vri Nghyiüru, gan Ffestirj .... .... .... Y Diweddai' Slr. ì). .)'. Gwehs. Liverpoöl, gàü v Pareh. D. M. Jenldí ( tëdran a Gallu Mêddylio] .....\ . ' ........... I) Fi.- i Fis, gaá v Gôlygydd Yír. B. J. Gẁèns ..'..' ........ ........... Y\'. gàffiböüe, Ssw.j A.S.. yn Mangör.......... Agoriad y Senedjd . ... ... .... .... ___ T«-r-onai! yn Nghefnau èû Güydd .... .... .... Góehelẅch Jesuitiàetìi; gan y Parch. J, B. Jon.es, B.A.. Aberhoàddti . Myfyrdod ar Abèr Ddwfr ... .. . ■ Äjrgyboeddiad .. .... .... .... .... .... Y (iolofji ParddönoÌ- Englynion i'r (Tx.u> ITf.í>i> .. .... .... Aí y Beirdd .... .... .... .... Y Wers Sabboíhoì. gàn y Párch, O. Jonc-. Pẃllbeli. . Adolyghtd .... ' ..'........'...... Y Golofn Enwadol .... .... ... .... Bönèâdiges Hardd. gah Mr. T. Euniphréys, Liiy Hpuse, Treííynon 38 41 43 44 46 47 49 53 54 56 56 •17 63 62 PRIS DW.Y GEiNiOG. Yiid;TI!YK TYM'íh: ioseph wííÛams, .vi,-(,í;afi-v dd, smyíüü'a'i: ••xysT a'u uri) aa» 1881. ^: