Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CENAD HEDD. "A Gwaith Gyfiawnder fydd Heddwch."—Esaiah. Rhif. 193.] IONAWR, 1897. [Cyf. XVII. DR. JOM MORRIS, PRIFATHRAW COLEG ABERHONDDU. |tJ farw yn sydyn, wrth y bwrdd bwyd, yn ei dŷ ei hun, oddeutu 6 o'r gloch diwedydd Gwener, Tachwedd 27ain, 1896, o fewn saith wythnos i íodyn 84 mlwydd oed. Ganedef yn Nghaer- fyrddin, ac yr oedd ei rieni yn rahlith y nifer fechan aethant allan 0 Eglwys Heol Awst i ífurfio cnewuliyn yr eglwys yn Heol Undeb. Tri Phrifathraw fu i'r dewisiad a'i gyd- s y n i a d yntau. Coleg yma j y cyntaf oedd y mil- wr dychweledig, Oharles Nice Davies ; yr ail, yr athronydd dysg- edig Henry, mab James Griffiths, Tyddewi; y tryd- ydd, y dawinydd uniongred John Morris. Yroedd- wn yn un o'i ddetholwyr yn Aberhonddu, yn 18 5 3; gwnaed hyny ar air D. Rees, Llanelli, a W.Morgan, Caer- fyrddin. Braint i Gymru fu y fa, a bu hytiy yn gymhorth iddo i fedru pwyso a dadrys pynciau pwysig. Yn Athrofa Blackbuni treuliodd bedair blynedd i gael addysg i'r wein- idogaeth, yr hon a ddechreuodd yn 1837 yn Springhead, lle yr amddi- ffynai y fìydd yn egniol a llwyddiauus yn eibvn ymosodiadau cyhoeddus Canys yn fuan iawn Uawn gym- hwysodd ei hun i gyflawni ei ddy- ledswyddau uchel agorbwysig. Cyn pen ychydig fis- oedd enillodd ym- ddiried ei efryd- wyr a pharch yr eglwysi, a chaf- odd y safle flaen- af yn mhlith ath- rawon dmn'nydd- ol, yr hon a gad- wodd hyd ddiw- edd ei oes hir- faith. Yn swydd- fa cyfreithiwr y dechreuodd ei yr-