Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CENAD HEDD. '•^4 Gwaìth Cyftawnder fydd Heddwch."—Emiah. Rhik. 192.j RHAGFYR, 1896. [Cyf. XVI. "BYDDED Y LEFIAID I MI." (NüM. Üi. 4')). fynai Diiw ueb ond lsraeliaid yu ei wasanaeth gynt dan oruchwyliaeth Moses. Os rhyfygai dyeithrddyn ddynesu at yr allor a'r cysegr i offrymu fel Leiìad, yr oedd yn cyflawni tros- edd eaog o farwolaeth, Gweì adnod 4 o'r benod hon. Felly y mae gan Dduw ei ddewisolion eto i'w addoli, sef pobl wedi cu hail-em', eu cyfnewid drwy ras. "Oddieithr geni dyn drachefn, ni ddichon efe weled Teyrnas Dduw." " Rhaid i'r rhai a'i haddolant Ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd." Yr oedd rhifedi y Lefiaid yn ddwy fil ar hugain. Yr oedd hyny yn nifer go fawr 0 swyddogion crefyddol mewn cenedl mor fechan, un na chynwysai fwy na thair miliwn 0 bobl i gyd. 'J'refn Duw ydoedd galw llwyth cyfan 1 ofalu am ei gysegr. Rhaid, gan hyny, ei bod yn iawu. Mae Efe yn eiddigeddus iawn o'i ogoniant. XlD OES DIW PUINDEB I FOD YX NGWASANAETH DüW. Gwnaeth y greadigaeDh eaag ac amrywiol i ddadgan ei ogoniant. Mae Ei ogoniant personol yn fawr. Er gwneyd ein goreu, ni fedrwn ond cyffwrdd â chwr mantell ei ogouiant. Mae ei drigfa mewn goleuni na ellir dyfod ato. Mae Ei roddion i ni yn ddirifedi. Efe a roddodd Wlad Oauaan. llawn o frasder a phrydferthwch, yn etifeddiaeth oesol i sienedl fechan newydd ddyfod allan o gaethwasiaeth. Addawodd iddi arnddiíîÿniad perffaith yuddi, os gwasanaethai hi Ef yn ílyddlon. heb fyned ar o! duw- iau gan. Mae ei wasanaeth mor íelus. fel na í'edrir peidio ag ymwneyd âg Ef ond mor lìeied ag y gellir. Mae ei wasanaeth o ddirfawr bwys. 4! Gwaith irawr yr wyf fi yn ei wneuthur." Mae llawer yn gwcithio yn Ei wasanaeth. Ni aìl ycbydig ci gFflawir. " 23