Skip to main content

Rhif. 170.1 CHWEFROR, 1895. [Cyf. XV. DAN OLYGIAETH Y PaiBi. J. BöîflEN-JöNES, B.JL, JfterôonáÉ. CTrKfw~5<rsiÄX>. Llais o'r Nef, gan y Parch. D. Lewis, Llanelli ... Y Parch. J. Boweu-Jones, B.A., Aberhonddu, gan Watcyn Wyn Pregethwyr a Glywais —Rhif IX.— Y Parch. J. Davies, Cwmaman Menyw y Bedwaredd Ganrií ar Bymtheg, gan Gwondolen, Nelson Gweddw Ieuan Gwynedd Cofnodion Misol— Archesgob Toledo—Creulondeb at Blant ... Gwyliau Nadolig— Temtio i Yfed - Y Cynghor Plwyfol— Archesgob Laud Gwagedd mwy—Cwm Rhondda Creulondeb y Twrc Myfanwy, gau Mr. J. J. Williams, Aberhonddu... Congl yr Adroddwr— Geiriau Mam Cromwell: neu Buddugoliaeth Gwiríonedd... Bwrdd y Golygydd Y Golofn Farddonol— " Cenad Hedd "—Y Llygad—Dafydd Lewis, Salem, Ceredigion Beddargraff i'r diweddar Mr. Evan David, Cefnhirgoed TÜDAL . 41 . 47 . 50 . 52 . 5 Y Wers Sabbathol, gan y Parcb. D. M. Davies, Cwmbach Manion 57 5« 59 G0 61 64 6ö ... 65 46, 54, 60 PRIS DWY GEINIOG. JOSEPH WILLIAMS, ARGBAFPYDD, SWYDDFA'F. " TYST," MERTHYR TYDFIL.