Skip to main content

Y CENAD HEDD. DAN OLYGIAFTH Y Parch. J. BOWENJONES, B.A., Aberhonddu. CTnNrTarY-siAry. TDDAI. Coíìa yn awr dy Greawdwr yn nyddiau dy ienenctid," gan y Parch. D. Davies Hanover... ... ... ... ... ... ... ... ... 297 .................304 James Hughes (íago Triclirug) ... ............ Cofnodion Misol— Defodaeth Eglwysig Ysgol Haf Dduwinyddol " Gwagedd yw y cwbl " Darfu y Weinyddiaeth............... Y Cerddor am Awst ... ........ ...... Diwygiad mewn Angladdau ...... ... ...... Rhys Jones, Pwllffein............... Nautical Odes Y Weinyddiaeth Eyddfrydig............... Priodas Mab y Breuin .................. Nodiadau Llenyddol............ ......... Chwedl âg Addysg—Nid Sylwedd yw Cysgod..... Oonsrl yr Adroddwr— Cyflafan Morfa Rhuddlan, gan I. Glan Geirionydd Tyloty'r Uiideb, gau Trebor Mui ......... Y Golofn Farddonol— Bydd Ffyddlawn, gan Mr. T. Jones, Ynysfach, Mcrthyr... Bywyd y Cristion, gan Mr. WilHam Owen, Penmorfa Llinellau Byrfyfyr, gan C. ac I. Williams, Manceinion ... Adolygiad y Wasg ........ ............ Y Wers Sabbathol, gan y Parch. Rees Jones, Talybout Bwrdd y Golygydd..... ............... Manion... .................... PRIS DWY GEINIOG. JOSBPH -WILUAMS, ABGRAFiTDn, RWYDBPA'B " TT8T," MBRTHYR TYDFIL. ...... 309 ...... 309 ...... 310 ...... 311 ...... 311 ...... 311 ...... 312 ...... 312 ...... 313 ...... 314 ...... 316 ...... 316 ...... 318 ...... 319 ...... 320 .. 320 ...... 321 ... 321 ...... 322 ...... 328 312, 315, 317 Nl tí INI :H: iH; !H 1«