Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 137.I MAI, 1892. [Cyf. XII Y CENAD HEDD. ;H. H' DAN OLYGIAETH Y Parch. J. BOWEN-JONES, B.A., Aberhonddü. Crefydd yn Nghymru yn ei Pherthynas âg Addysg, gan y Parcb. 0 L. Roberts, Pwllheli .................. 0 Fan i Fan......... .. ........... Cofnodion Misol— y Beujamin Morris, Aberhouddu ............ Tir at Addoldai............ ........ Cau Forth Dinystr Can' Mil o Bunau ! Bywioliaeth Eglwys jòhn Hewlett, M.A. ............ Cau y Tafarnau ar y Sul Crefydd Ofer ..................... Deddf Newydd ... ... ... ....... Dyfais Gyfrwys, gan Casäwr Twyll .. ........ Fy Ymweliadol Bugeiliol, gan Bugail ........ Cymanfa Llanbedr Pont Stephau yn 1829, gan Tyssuliwr ... Y Rheol Aur, gan D. G. Beiddan ............ Byr Gofion am y diweddar Barch. DavidDavies, Cwmcyfyng, gan Iorwerth, Llandilo ... ... ... ...... Adolygiad y Wasg .............. ...... Consl yr Adroddwr— Hen Ffon fy Nain ...... ............ Y Golofn Farddonol— Ymson Pregethwr nos Sul. gan y Parch. J. Tegryn Phillips Er Cof am John Henry, bachgen bychan Mr. a Mrs. Heury Denmau, Liverpool, gan Mr. E. Nicholson Jones, Coleg Aberhonddu Y Wers Sabbathol, gan y Parcb. Kees Jones, Talybont Bwrdd y Golygydd ......... ............ Manion.......................... 137 143 146 146 146 147 147 148 148 148 149 149 153 155 157 158 160 161 162 h; .H *. ;H :H Hi PRIS DWY GEINIOG. 'js s ü." g 'B aas :h. ~x S TT. i