Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

jYCENADHEDDj N DAN OLYGIAETH Y |H! |j Parch. J. BOWEN-JONES, B.A., Aberhonddü. jj N CYNWYSIÄD. IHi y. TUDAL ÌU\ " EinlPlant a'n Pobl leuainc, tran y Parcb. R. S. Joues, Scrantou, Pa. ... 41 ,fli M 0 Fan i Fan, gau Vhcuus Ỳiator.................. ... 45 H ' \ Y Ddau Lwybr a'r Ddau Deithiwr, gan y Parch. T. Evaus, Glautwrch ... 49 ^. N| Prydain Fawr a'r Paganiaid, gan y Parch. R. Roberts, Rhos .. ...... 52 ^ ij Briwsion ... ... ... ... ... ... .. ••• ... ... 53 yi [J Cofnodion Misol— J; ||4 Arferion Meddwol ........................ 54 ty NGellir Yfed Gormod ............ ........... 54 w Y Cyfrinfaoedd........ ......... ...... ... 54 m W " Let us Have a Wet" ... ... ... ... ... ... .. ... 55 U Duc Swydd Dyfnaint ... .............. ...... 55 " W Campau Cyhoeddus ... ... ... ... ... ... ... 56 p Chwareudy Gateshead ... ... ... ... ... ... ... ... 56 ■, ! . Hysbysiad Sarhaus ...... ... ... ......... 56 [rl| N Marwoldeb Dynoliaeth........................ 57 :y Crefydd Pabyddion ........................ 57 P « Gwlad Gynes ................. ........ 57 M. Llenyddoì............... ............... 58 Jj : '] Athroniaeth Pethau Cyffredin—Y Ddyllhuau.............. 59 "! j» Tro yn Llangeitho a'r Cylch, gan loan Elias, Llanelli............ 61 j^; n Conerl yr Adroddwr— g Ioo yn y Dymhestl ..... ............... ... 64 N| " I Fyny'r Ysgol " ............... ......... 65 ^ H Y Golofn Farddonol— U Nyth Aderyn, gan Ioan Anwyl—" Y mae yu Dyfod i Farnu y Ddaear," J H gan Kenarth—Gwên yn Dwyn Gwenwyn Dani, gau Ioau Anwyl— ;(f y Y Bardd, gan Watcyn Wyn ..................65-66 yi y Chwedl âg Addysg—Y Perafalau................. ... 67 J ln| Y Wers Sabbathol, gan y Parcb. Rees Jones, Talybout ......... 6< ty U Manion .......................... 48,58,60,63 PRIS DWY GEINIOG.