Skip to main content

IK IONAWR, 1892. [Cyf. XII. Y CENAD HEDD. | DAN OLTGIAETH T H Parch. J. BOWEN-JONES, B.A., Aberhonddu. jj TUDAL jn| Addysgiaeth Ainser, gan y Parch. W. Gilbert Evans, Coity ... .. ... 9 y Ein Colledion am 18!)1:—Joseph Morris, Pwllheli; J. S. Edwards, Treorci ; iy: Hugh Jones, Birkeuhead; Jonathan Francis, Grwbin; Caleb Evans, ™ Llanerfyl; W Russell, Tongwynlais; R. Perkins, Maenclochog; y R. Rowlauds, Aberaman ; Thomas Rees, Maeuygroes, a Morgan Wil- liams, B.A., Awstralia ... ...... ... ... ... ... ... 16 ni Pregethwyr a Glywais—Parch. W. Williams, Llandilo Fawr ...... 21 ty Cofnodion Misol— U Tsgrifenu Cofiantau ... ... ... ... ... ... ... ... 24 n Cyfraith Dlawd . ... .................... 24 M\ Sabbath Tawel......... ............... ... 25 ü Bwystfìlod Gwylltion....................... 25 |n| Daeargryn C'r^'f íawn ... .. ... ......... ...... 26 y Balchder mewn Gwisg ... .................. 26 Inl Culni Crefyddol......... .................. 27 M Gwaith Rhywun Arall........................ 27 ! ; Merthyrdod yn China........................ 28 fl, Adolygiad y Wasg— l^j Dyddiadur yr Annibynioyr—Cymru—Profedigaeth.au Enoc Hmcs...... 28 y Geirlyfr Newydd Spon, gan Mr. Beu Lewis, Llanelli............ 29 ™ Yr Athrouydd Llawen a'r Athronydd Trist, gan Dion ......... 30 l^j Congl yr Adroddwr— U\ T Lly^aid, Y Trwyn, a'r Yspectol.................. 32 H YBedd .............................. 33 m Ghwedl âg Addysg—Ceffyl Lladrad .................. 33 yj Y Golofn Farddonol— y| Y Rhosyn Gwywedig, gan Ieuan o Leyn—T Gorpbenol, gan leuan o Wl Leyn-Gosteg o Englynion, T Bedd, gan loan Anwyl ......34-35 |Jj T "Vv ers Sabbathol, gan y Parch. Rees Jones, Talybont ......... 35 Manion..... .......................... 31 PRIS DWY GEINIOG. JOSBPH WILIIAM8, ARGRAFFYDD, BWTDDFA'b " TY8T," MBRTHYR TYDFIL.