Skip to main content

Rhif. nS.l HYDREF, 1890. [Cyf. X. CENAD HEDD. DAN OLYGIAETH Y Paroh. J. BOWEN-JONES, B.A., Aberhonddu. CYNWYSI&D. TL'DAL Uofíaut 3'Parch. Joseph Tbomas, Uarno...... ... ......... 297 Y Parch. Heury líees. Liverpool ... .................. 300 Gwell Dau nag Un, gan Un o Ddau ...... ...... ...... 302 Etholiad Sir Gaerfyrddiu, gau Dyfedwr..... ......... .. 304 Geirwiredd, gan W. John, Coity .. ... ... ... ... ... ... 300 Elfenau Gobaith, gau W. Davies..................... 308 Uofnodion Misol— Esgob Llanelwy ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30!* Uanisyniad y Prif Farnwr ............ ......... 300 Y Dỳddauydd Arall ......... ............... 300 Addysg i Blant............ ............... 310 ,1. 1L. Newman ....... ... ............... 310 Gweinidog Annibynol ... ... ... ... ... ... ... ... 311 Gor'mes yn Gŵyr... ... ... ... ... ... ... ... ... 311 Üardina! Manning ... ......... ............ 312 Eisieu Diwygiad eto ... ... ... ... . ... ... ... 312 Uosbi Yuad ...... ... .................. 313 Uwsg y Brenin a Giliodd, gan y Parch. J. Boweu-Jones ... ... ... 313 At Bwy yr Awn ni? gan Protestant .................. 316 Y Gweddnewidiad, gan H. M. L...................... 317 Adolygiad y Wasg— i" Geiùnen Eisteddfodol—Darllen a Siarad—F Traethodydd—Y Llusern— Y Pregethwr—Yr Angel Ymadawedig a'r Cyfaìll Esgynedig ... ... 319 CoiiííI yr Adroddwr— Reth sy'n Hyfryd ? gau Derwy o Gollen, Llangollen ......... 320 üwthyn Bach Gwelltog fy Nhad, gan Ioan Elias, Llanelli ...... 320 Dini Heddwch yma, gan Blathyn .............. ... 321 Y Golofn Farddonol— Y Gwlaw, gan G. Ap Lleision—Yr Ehedydd, gan Hirgoedfab—Un Graig yn rlioi a'r llall yu dal, gan Mr. W. J Parry—Y Gronyu Gwenith, gan Carnelian—Meirwon yr Ardd, gan Ioan Elias Dychwoliíid Ábel Thoraas, gan Mr. W. Griffiths ... ..... Y Wers Babbathol, gan y Parch. Evan Evans, Llanbedr, Ueredigion Bwrdd y Golygydd............ ............. Matiion ... ... ... ... ... ... ... ... 305,308,315,3 PRIS DWY GEINIOG. JOSEl'H WTLLIAMti, AKOKAFFYr>I>, SWYIiDFA'H " TYST A'h I>YI)I>,'' MBHTHYR TTDFII.