Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. ii 6]. AWST, 1890. [Cyf. X. CENAD HEDD. DAN OLTGIAETH T Parch. J. BOWEN-JONES, B.A., Aberhonddu. CTTIí"W"SrSIÄX>. TÜDAL Gwirionedd yn ol Duwioldeb, gan y Parch. J. Bowen-Jones, B.A....... 233 Dyn yn Rhydd-ewyllysiwr, gan Mr. Thonias Davies, Trelyn ...... 237 Enwogion yr Eglwys, gan P. T. J. .................. 239 Athroniaeth Pethau Oyffredin—Llith XXIV.—Ein Haul Ni. Gan y Parch. J. Bowen-Joues .. ... ... ... ... ... ... ... ... 241 Cofnodion Misol—■ Cyfrif Crefydd y Bobl........................ 244 Gwaedd uwch Adwaedd ... ... ... ... ... ... ... 244 Undeb Cydenwadol ........................ 245 Tri Chynyg y Weinyddiaeth..................... 246 Y Gwir am y Degwm................. ...... 240* Ein Merched .................. ......... 247 Rhwysg Angladd..................... ... ... 247 Gras Hir a dim Bwyd........................ 248 Myned yn Rhy Agos ... ..................... 248 Hèligoland... ......... ................. 248 Dau Gyhuddiad...... ..................... 249 Crwydro ar y Sabbath ... . ... ... ... ... ... ... 249 Duwinyddiaeth Llanbedr ...... ... . ...... ... 250 Cwrdd yr Undeb yn Nghendl...... ............... 250 Pedr dan Rybudd, gan Oeredig ..................... 251 Glanhau y Dem!, gan Ceredig . . ... ... ... ... ... ... 252 Marwolaeth Mrs. Rowlands ... ... ... ... ... ... ... 253 Geiriadaeth—Penod I —gan y Parch. J. Bowen-Jones, B.A.......... 254 Adolygiad y Wasg— " Cofiant Hiraethog," '' Hanes yr Eglwysi Annibynol," " Y Cerddor," " A Legacy to Parsons" " Pryddest Goffadwriaethol i Henry Eichard," " Y Traethodydd," " T Geninen " ...... ... " ... ... 255 Congl yr Adroddwr— " Y Negro a'r Oigydd," " Y Gwenith a'r Efrau," gau Blathyn ... ... 256 Chwedl âg Addysg ....................* ...... 257 Pleserau Gwybodaeth, gau Mr. T. Lovell, Caerdydd ............ 257 Y Golofn Farddonol— " Crist ar Galfari," " Y Wawr," " Ymgynullant Adref LTn ac Un " T Wers Sabbathol, gan y Parch. Evan Evans, Llaubedr, Ceredigion Bwrdd y Golvgydd ............ ............... Manion ... *..................... 236,240,243,253, PRIS DWY GEINIOG. JOSEPH WILLIAM8, AUGRAPPYDD, SWYDDFA'h " TY8T A'R DYDD," MBBTHYR TYDFIL