Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 1151. GORPHENHAF, 1890, [Cyf. X. CENADHEDD DAN OLYGIAETH Y Parch. J. BOWEN-JONES, B.A., Aberhonpdu. TDDAL Yr Allor Deuluaidd, gan y Parch. R. Jones, Talybont...... ...... 201 Safle Gweinidog mewu Eglwys Annibyuol, gan öofnodydd ... ...... 204 Maddeuant Pechodau, gan y Parch. E. James, Canaan, Abertawe ... ... 209 Athroniaeth Pethau Cyffrediu—Llith XXIII.—Malwoden. Gan y Parch. J. Bowen-Jones.................... ,..... 212 0 Fan i Fan .............. ... ............ 215 Cofnodion Misol— D. Lloyd George............... ............ 218 Bright a Gladstone ........................ 218 Bolltio y Drws........................... 219 Dewis Esgob ...... ..................... 219 Dy Wrthdro a'th Gerydda ..................... 220 A wyt ti yn credu ? ........................ 220 " Nao ewch byth i Gapel" ... ... ... ... ... ... ... 221 TJnColeg ... ..................... ...... 221 O! pa beth a wnaf ? ........................ 222 Briwsiou ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 223 Congl yr Adroddwr— " Ti wyddost beth ddywed fy nghalon," gau Ceiriog ......... 224 Llanc Bach Llanberis a'r Saesou ... ... ... ... ... ... 225 Y Golofn Farddonol— Salm xxiii., gan Ap Cadnant, Pentrefoelas............... 225 Eto, gan Iago np Gwilym, Gilfach Goch ... ... ... ... ... 225 Eto, gan S. Williams, Cwmllynfell............... ... 226 Eto, gan Dante............... ............ 226 Adolygiad y Wasg— " Cofiant Hiraethog " ........................ 226 " Hanes yr Eglwysi Annibynol," cyf. 5, rhif 2, gan y Parch. J. Bowen- Jones ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 227 Y Wers Sabbathol, gan y Parch. Evan Evans, Llanbedr, (Jeredigion ... 228 Bwrdd y Golygydd ............ ............... 232 Manion................................. 222 PRIS DWY GEINIOG. PH WILLIAM8, AHGRAFFYDD, SWYDDFA'lí "TYST A'R DYDD," MEBTHYR TYDFIL