Rhif. :7-rl TACHWEDD, 1886. [Cyf. VI. CENAD HEDD. DAN OLYGIAETH T Paroh. J. BOWEN JONES, B.4., Aberhonddu. Tud. Gwerthfawredd y Beibl, gan y Parch. J. Bowen Jones......... 329 Cymeriad Personol yr Arglwydd Iesu Grist, gan Mr. Llewelyn Morris, Llangenech ............... ... ...... 336 Y Pregethwr Mawr, gan P. M................... 339 Yr Ysgol Sabbathol.— Ysgrif I, gan y Parch. W. B, Edwards, Sardis, Maldwyn........................ ... 342 Athroniaeth Pethau Cyffredin. —Y Gwallt.—Llith VII......... 344 Congl yr Adroddwr— Y Farn Fawr, gan Goronwy Owen............... 345 Cân Gwraig y Pysgodwr, gan Aìun......... ... ...... 346 Er Côf am Charles Morgan Davies, Towy Vüla, Llandilo, gan Watcyn Wyn............ ............... 347 Cofnodion Misol— Undeb Cynulleidfaol Lloegr a Chymrn ............ 349 Undeb y Bedyddwyr yn Nghaerodor............... 349 Cwympo a Chodi ... ......... ... ...... 350 GaÙu Dynol yn yr Areithlë .................. 351 Chwedlau âg Addysg— Y Basgedwr Bach ... ............... ... 351 Yr Epa ........................... 352 Adoíygiad y Wasg ........ ......... ..." ,«*,: 352 Y Golofn Farddonol— -*.•-„ > , Dagrau Crist Uwchben Jerusalem, gan y Pareh. Volander Jones, NewTredegar ..................... 353 Y Wers Sabbathol, gany Parch. J. K. Williams, Hirwaun ..... 354 PRIS DWY GEINIOG. Jossfö ẃilliäms, ärgrafîksdd, swydbfa'b "tyst ,*k dydd," mbrthyr tydfii».