Skip to main content

Rhif. 64.1 EBRIL.L, 1886, [Cyf. VI. CENAD HEDD. DAN OLTGIABTH T Parch. J. BOWEN JOÌíES, B.A., Aberhonddu. CYMÍWYSIÄD. Cydwybodynei Natur, gan y Parch. J. Bowen Jones, B.A., Aber- honddu ........................ Gochelwch y Chwareudy, gan Gwyliedydd ......... Gwyn eu Byd y Tangnefeddwyr, gan Carwr Heddwch ... Adgofion ain Liverpool a Birkenhead, gan y Parch. H. E. Thomas, D.D., Pittsburg........... ......... Adolygiad y Wasg ..................... Bwyd........................... Cnau i'w Tori yn y Gyfeillaeh, gan 11. P. J....... Cofnodion Misol— Aelodau Seneddol Cyruru ......... ..... Dadgysylltiad yr Eglwys yn Nghymru ......... Meddwyn yn Gareg Filldir ............... Dyrchafiad i Gj^mro ... ...... ...... Chwedlau âg Addysg— Yr Afalau ,.. ... ......... Y Feipen ......... ......... YTriLleidr ..................... Congl yr Adroddwr— Y Ddwy Wraig o'r Wlad ............... " Morgan DaAvel" .................. Y Wers Sabbathol, gan y Parch. D. G. Williams, Salem, Merthju- Bwrdd y Golygydd..................... PRIS DWY GEINIOG. JOSEPH WILLIAMS, ARGRATFYDD, SWYDDFA'lt " TYST A'K DYDD," MEE.THYR TYDFIL.