Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

S* Rhif. ii.] TACHWEDD, 1882. [Cy.f. II Y CENAD HEDD. "4 Gwaith Cyfiawnder fydd Heddwch."—Esaiah. DAN OLYGIAETH Y PARCH. W. NICHOLSON, LIYERPOOL. TüD. y diweddar Barch. W. Griffith, Caergybi, ganW.N. .... .... 329 Athrylith y Oelt, gan Mr. J. E. Lloyd, Rhydyehain ........335 Perthynas Dysgeidiaeth y Beibl â Llwyrymwrthodiad, gan Mr. Hugh Ellis, Liverpool................ ........341 Adolygiadau___ ___ ___ .... .... .... ___ 345 O Fis i Fis, gan y Golygydd— '' Lladmerydd" ar Bregethu i Derfysgwyr .... .... ___ 346 Undeb y Bedyddwyr ___ ___ ........ ___ 346 Dr. Charles Stanford ........ ........ ___ 347 Crynodeb o'i Bregeth ___ ___ ___ ___ ___ 348 Spurgeon .... .................... 349 Plaid Seneddol Gymreig .................... 350 Yr Undeb Cynulleidfaoi Seisonig......... • - • • ___ 351 Y Golofn Farddonoì— Breuddwyd Gwraig Pilat ___ .... ___ ___ ___ 352 Er Cof am Mrs. Davies ........ .... ........ 352 Er Cof am Mrs. W. H. Owen, Caernarfon ............ 352 Y Wraig o Samaria............ .... .... 352 Henaint___ ___ ___ ___ ___ ........ 353 Beddargraff Plant bach ............... ... 353 Englyn.........;.................. 353 Y Wers Sabbothol, gan y Parch. D. Evans, Pentre .. ... ___ 353 PRIS DWY GEINIOG. MERTHYR TYDFIL: JOSEPH WILLIAMS, AIÌGEAFFYDD, SWYDDFA'r " TVST A'r DYDD." 1882.