Skip to main content

crsriî'wsrsiisüo. « Tud. " Gweled yr Arglwydd," gan W.N. ..;. .... ..... ___ 9 .Pregethwyr Ieuainc yf Annibynwyr. gan " Wyddoch Chwi Pwy ?'".... 15 Cylchoedd Eglwysig, gan y Parch. D. Morgan, Melincwrt.. *. .... 19; Pregeth, gán ý Parch. D. G. Evans, Penrhyndeudraeth ........ 24 Ö Eis i Fis, gan y Golygydd-^- Swynion ÿGauaf___ .... .... .........___ 28 Ioan Arfon .... .,.. ___ .... .... ___ 29 Lewis Morris .... ............ ___ ___ 29 Addysg Uwchraddol yn Nghymru........ .... .... 29 SyrHughOweh .... ;,.. ........ ...... ___ 30 Grifnth John ___ .... ........ ___ .... 31 Pen-blwydd John Bright ___........ ___ .... 31 X Golofn Farddonoî- BoreuOes..'.■...:; ;,.. ____ .... .... .... ,..t 32 Yr Ysgol Sul \... .... wì........ ...". 33 YrEsgid ...... '....•-. 'ML ••'........ .... 33 Yn fy Nghystudd ........ '= TtW*, .............. 33 Diẃedd Blwyddyn .."•-.•'...... ___ ___ .... 33 Gemau, gan Mr. Edward Parry ÍÀmbrose), Treffynon ----- .... 34 Y Wers Sabbothol, gan y Párch. ÍLJanies, Nefyn .. .... .... 3é PRIS DWY GEINIOG. MERTHYR TYDFIL: J08BPH WIÌXIAM6, AUGRAPFYD», SẂYDrŴA'R "TTST A'R »YDD>' -1882.