Skip to main content

WASG: EHIF 7.—MEDI, 1868.—CYF. I GOLYGYDD A PHERCHENÔGi A. J. MOETON, SLATINGTON, PA. CYNNWYSIAD : Traitiiod.au,— Dyfodol Bedyddwyr Cymreig America Hapchwareu_________________________ Hau'es Iesu__________________________ Yr Areithfa,— Egluriadau Ysgrythyrol. Duwinyddol,— Gobaith________________ Y Farn_________________ Edifeirwch______________ PresenoldebDuw________ Anallu Dyn------------------- 193 195 198 202 205 2U0 ib- 208 ib. Hanesyddol,— Athen. Graddol Ddadblygiad y Celfau a'r Gwyddonau, Adolygiad y Wasg,- _----------- Barddoniaeth,— Ardderchawgrwydd Crefydd Iesu------------------ Cyrhaedd y Nef------------------------------------------- Y Croeshoeliad_____________________________ Y Mwsdas__________________________________ Bydd Ddedwydd______._________j------------------- Y Caethwas_______________________________ Gwirionedd yr lesu_________________________ 211 212 215 ib. 210 217 ib. ib. Y Meddwyn________________________________217 Cyçuron Bywyd____________________________ ib. Y Mwnwr________________________________ ib. Englyn i?r Dwymyn Doben__________________ ib. " " Goegfrau_________________________ ib. Cylchdrem y Mis,— Awdwyr, Celf, a G wyddor____________________218 Gwleidiadaeth______________________________ ib. Nodìon Crefyddol___________________________220 Marwgofla,— Mrs. Reheccah Prichards, Ashland, Pa_______ ib. Síewyddion Cartrefol,— Cymahfa y Bedyddwyr yn Cattaraugus, E. N._ 221 CorflbliadEglwys yu Plymouth______________222 Ysgol Sabbathoì Picatonica, Wis-----_------------ ib. Galwad i Weinidog------------------------------------- ib. BEDYDD,— ----------------------------------------- ib. Damwain---------------------------------------------------- ẃ. GANWYD,—___________________________223 PBIODWYD,— __________________________ Ẅ. Bü PARW,—______________2___________ ib.. Amrywiaeth, SCEAlsrTON : ARGRAFPWYD DROS Y CYHOEDDWR GAN CRANDALL A'l GTF.