Skip to main content

yn mlaen llaw. ^j|pij GOREU ARF, ARF DYSG."-------<cGOREU COF, COF LLYFR.' Y WASÖ: I tfglcfcp&ra Iẁl ú ìnmmûì} g iẁ#î»p ípraig, ii fgpi SaẅatlwL RHIF. 5.—GORPHENHAF, 1868.—CYF. I. GOLYGYDD A PHEIICHENOG : A; J. MORTON, SÚMMIT HILL, PA. CYNNWY8IAB: w) Traitliodan,— llanes le'su________________________________ Yr Efengyl yn ol Matthew__________________ Meddyliau Amen____________-______________ Dyledswydd yr Eglwys at y liibl_____________ Camjibell a Gwaith yr Ysbryd Glaù__________ Y Gwrthgìliwr______________________________ Buíler a'i " Gýtìrtebiaeth,"__________________ Y Gwyddonan,- Gwyddoriaeth, Llythyr III_________________ Binýstr yn bygwth Biuas y Llyn Hulen______ Adolygiad y Wasg, 135 139 141 142 143 Barddoniaetl-,— Llinellau Galarus am Miss Mafy Anvt Wil- liams, Twynyrody n, Merthyr Tydfil________ Fy Myfyrdod_______________________________ Euglyn i'r Waí,g___________________________ Marwgoffa,— Sarah Jones, Minersville, Pa------------------------ Margaret James, Pomoroy, 0---------^________ William Thomas, Catasauquà, Pa------------------- Morgan Rees, Palmyra-------------------------------- Elisuibeth Eiehards, Mineral Itidge---------------- 151 152 ib. 153 ib. 154 ib. Cylcl-drem y Mis,— Awdwyr, Llyfruu, Celf, aGwyddor___________ ib. SrèìOIÖN CREFYDDOL:____________156 GWLEIDYDDIAETH: ____________157 Sewyddion Cartrefol.— Sefydliad Gwehridog________________________ ib. BEDYBDIADAUj__________________________158 Damwain Angeuol_________________________ ib. GENEDIGAETHAU,_____________________ ib. PILIODAS,______________________________ ib. MARWOLAETIIAL,_____________________ ib. Gwlad ein Tr.dau,— Unileb Bedyddwyr Cymuiru______________;__159 Athrota Hŵlffordd_________________________ ib. Talybont__________________________________ ib. Treuddyu_________________________________ ib. Amrywiaetli,— Cyfeillgarwcli yr Arth_____________________160 Gwirionedd Gorueliol_______________________ ib. Cartref Dedwydd__________________________i ib. Barnwr Cyfrwys___________________________.• ib. Gyut ac yn Awr___________________________' ib. &c, &c. SCEANTON: ARGAFFWYD BROS Y CYIIOEBBWR GAN CRANBALL A'I GYF.