Skip to main content

. 'S- - - - GOREU COF, COF Ll/YFR. Y 'WASG: ppjpẁn Ps0l aí toasEtiaríft % §èpí»p ípmrtíg, RHIF. 2.—EBEILL, 1868.—CYF. I. GOLYGYDI) A PHEHCHENOG \ A. J. MÖBTON, SUMMIT HILL, PA. CYNNWYSIAD: Tjrfifct-iodau,— ?öllun Goren i Ddiwygio yr Ysgol Subbathol 33 tíiyrön Bedyddiedig----------_--------------------- 37 ẅ5Ìe8u---------------__---------------------------------42 (fẄẄ a'i Grefydd______________________— 48 Yr Areitlifa,— 'ddefaintDirprwyo! Pobl Dduw------------------54 íiolaethau Cadarnhaol i'r Ysgrythyr---------55 Hanesyddol,— elbelphos________________________________56 Barddo__iaet--,— yjdrwydd_________________________________59 •yn ar Encilind yr Huf----------------------------- i7>. fyiyâà ar Adda yu oi Ddedwyddwcli__________ib. f'ûoüs. am WersidyFam!---------------------------60 ìngîynion i'r diweddar líarcli. J. Richards, Pontypridd________________________________i!>. ÍjẅEngl vn i'r Crefyddwr____________________t'6. Nodion Crefyddol y Mis,— í'rlndia Ddwyreiniol------------------------------------61 ír Almaen__________________________________ib. 'frainc______________________________________ib. SCRANTON : ARGAFFWYD DROS Y CYHOEDDWR G AN CRANDALL A'I GYF. __^_-g._ Ýr Eidul_______________________________:_____ib. Prydain_____________________________________ib. Jamaica____________________________________ib. Yr Undel) llenaduriaethol____________________ib. Beechor a'i Eglwys__________________________ib. Tyng a Hubbard.___________________________62 Spurgeon___________________________________ib Marwolaeth James Haniilton________________il\ Ymweliad y Snltan ag Ewrop________________ib. Gwladyddiaetli,— Cartrefol____________________________________ib. Prydain_____________________________________ 63 Ffraiuc_____________________________________ ib. Yr Eidal___________________________________ib. China a Japan______________________________ib. Newyddion Cartre'ol,— Agoriad Gipel Slatington____________________ib. Audenried, Carbon, Pa______________________64 GENEDIGAETHAU,______________________ib. PRIODASAU, ____________________________tb. MARWOLAETH__________________________ id.