Skip to main content

27 GOREU ARF, ARF ÜYSG. GOREU COF, COF LLYFR. WASG: hî tf{lcÿpixm His0l $ temtfr 5 gŵBẄtofr Cpwwig, CYF. I.—IONAWB, 1868.—CYF. I. ANNEECHIAD. Wrth gyílwyuo ÿ líhifyn Cyntaf o'r Wasq i'r eyboedd, y mae yn unoìà deddf- nu moesoldeb i'r Golygwyr gyfarch eu dar- Ilcnwyr, Y rnao y cyìch a fwriada y ~W«a.sg ei lanw wedi ei hysbysu eisioes yn ein rhagdrefn; eithr pan gyhoeddwyd hono yr oeddid yn cyfrif yn yr olyghieth gyn- northwy y brawd Ednyfed. 0 herwydd rhyw resymau boddlawn, yn ddiammhcu, iddo ef ei hun, ni farnodd yn addas, gj~d- weithredu â ni; er çi fod yn derbyn y pen- nodiad yn Nghynnadlodd ỳ Gyrumanfa yn Summît Hill. Nid ydym yn chwenych, inewn uu modd, daflu un anfri ar ein han- wyl frawd, am ei ytnddygiad; o herwydd teimlwn goîìed a diJl'yg ei gynnorthwy. Ond gan fod ei cnw wedi ei daenu, trwy ei gydsyniad ei hun, yn y rhagdrefn, y mae yn ddiddadl fod y eyhoedd yn dysgwyl dygiad allan y rhagdrefn yn llythyrenol; neu yntc egìurhad ar unrhy w gynllun gwa- hanol/ Gan cin bod, yn ngwyneb hyn o dyniad alhin, wedi penderfynu myned o dan y baich ein hunain, hyderwn na yslyrir ni yu rhy hyí' yn y gorchwyl; gan mai ein hamcan oedd çyfla\yni yr hyn aymddiried- wyd i ni. Ond gobeithiwn y eawn, gy- mhorth yehwanegol o gylch y cyhoedd, yn gyfartal i'rgwaith yehwnnojî0l •} ymgym- naeraeom. , Nid ydym yn bwriadu taflu un sarhad ar ddim sydd wedi niyned heibio,yn ein hadd- cwidion am y dyfodol; ond y mae y cyn- m*gion a'r awgrymiadau sydd wedi eu pasio 3*n ngwahanol Gynnadleddau Cymmanfaol ein henwad yn y blyneddoedd sydd wedi rayned heibio, yn ddigon o esgusawd dros ein hanturiaeth bresenol. Ehaid cyfaddef ein bod hyd yn hyn yn America, yn mhell ar ol cyfundebau oraill yn ein llenyddiaeth enwadol Cymmreig. Pa faint a fyddwn yn alluog i wellhau ar ein hagweddiad presenol, amser a ddengys. Addawwn ymdrecbu i gyflawni ein dyled- swydd; ond fe fyddein eaìondid yn yr ym- drech yn ymddibynu llawor ar y gefnogaeth a gawn. Tra yr ydv:n yn benderfynol i gau allan bob cecraeth personol odudalcnau y Wascí, yr ydym ynbenderíÿnol i amddiífÿny owiu, ac egw}rddorion cywir, yn wlacìol a chre- fyddol.* Nid ydym yn golygu y dylai hyd yn nod eyhoeddiad enwadol fod yn gwbl gyfyng- edig i dduwinyddiaeth a matcrion eglwysig; o herwydd hyny, golygwn i'r "YYasg' gyn- nwys traithodau buddiol ar holi ganghenau dysg. Ystyriwn hyny yn fwy anghen- rheidiol yn Amcrica fcac yn Nghymmru,* am nad ocs gçnym yn y wlad feon un cyi^ rwng cenedlaethol i feithrin y cyfryw