Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y DIRWESTWR. ------♦------- DAN NAWDD CYMANFA DDIRWESTOL GWYNEDD ARDYSTJAD CYMANFA DIRWEST GWYJEDÜ. Yr wyf yn yrarwyrao yn wirfoddoì i lwyr-ymwrthod ft Gwlybwr Meddwol ; i bei<îio na rhoddi na chynyg y cyfryw i neb arall; ac yn mhob modd i wrthsefyll yr achosion a'r achlysuron o Anughy- ineùroldeb." CYF. III.] MEHEFIN, 1842. fRHIF. XXIII. PREGETH ODÜIAR D I A R. X X I V. 1 1. GAN Y PARÇ-H- JLOT HUGHES. " Gwared y rhai a lusgir i angeu, fyc" AE'r testyn yma yn dangos fod dyn- ion mewn mawr berygl, ac fod yma alwad arnom ni i ddyfod yn mlaen i'w gwaredu, a hyny trwy y moddion ag sydd yn ein dwy- law. Yn awr, ni a ystyriwn oddi wrth y geiriau y pethau a ganiyn :— I. Fod y fath beth yìi bod ag i ddynion gael eu llusgo. II. Mae yma ddyledswydd yn cael ei ehvmellarnom ni, " Gwared y rhai a lusyir, III. V líe y maent yn cael eu llusgo ifido, '• i angeu." 1. Ni asylwn ar y gair " llusgo," tynu, arwain,(to drug, to draw after.) Pan y mae dyn yn cael ei lusgo neu ei dynu, mae yn cael ei ddwyn o'i anfodd; ni a welwn hyny yn eglur yn ngwaith Saul yn myned i bob íŷ, ac yn llusgo gwŷr a gwragedd allan, efe a'u rhoddais yn ngharchar,(Act.viii. 3.) ac wedi hyny ni a welwn yr un gwr yn cael ei lusgo gan ei elynion câs, " Ac wedi llabyddio Paul, hwy a'i lîusgasant efallatt ó'r ddirias, gan dybied ei fod ef wedì' rnano," Act. xiv. 19. Ac mae llusgo yn dangos mai peth anmharchus ydj7w ; ni a welwn hyny yn hanes Jehoiacim fab Josiah, "Nialar- ant am dano, â chladdedigaeth asyn y cladder ef, wedi ei lusgo a'i daflu tu hwnt i byrth Jerusalem," Jer. xxii. 18, 19. Mae llusgo yn dangos ei íbd ef yn myned yn groes i'w ewyllys, ond ni ddywedir fod neb yn cael ei lusgo yn ol ei ewyliys ; ond deallwch mai gan ei chwant y mae dyn yn cael ei lusgo, " Yna chtcant wedi ymddwyn a esgor ar bechod," Iago i. Ì4. 2. Mae gan Satan gerbyd i lusgo dynion tua'r tâu, a beth yw ei gerbyd ond meddw- dod ! Ni all diafol ddim gweithio heb foddion, mwy narhywun arall; ac yn awr, dyma'r moddion sydd gan Satan i lusgo Cristionogion, yw meddwdod, ac y mae efe yn eu Uusgo fel ag y mae pobl y wlad hon yn llusgo mawn o'r mynyddoedd ar i waer- ed, ac fel y mae cẁn yn llusgo pobl yn ngogledd America, ar sledge, ar hyd y rhew a'r eira. Dyma fel y mae Satan yn llusgo llawer yn Nghymru ; ni a gawn fod ganddo gerbydiad llawn iawn yn ngwledd Belsassar, yr oedd y brenin a mil o dywysogion yno, (l)an. v. 1.) a'r noson hôno y rhoddodd Satan hergwd iddynt dros y geulan i ddis- tryw. Ac yn ngwledd plant Job y cafodd Satan gerbydiad tra llwythog, (Job i. 18.) " Dyfeibion a'th ferched oedd yn bwyta ac ynyfedgwin, yn n/iŷ eu brawd hynaf." â. Mae Satan fel rhyw hen goachman, yn myned oddi amgylch y wlad i ymofyn am ddynion i ddyfod i'w gerbyd, ac a ddywed, " Pwy bynag sydl ehud, tröed yma, a phwy bynag sytìd ddisyitwyr, hi a ddywed rurtho, Dyfroedd ttadrad syddfelus, Sfe., orid ni wyr eJ'e mai meirw yw y rhai sydd yno, a bod ei gwahoddwyr hi yn nyfnder uffem. Acfelly, mae efe yn rhodio ar hyd ieoedd sychion, gan geisio gorphwysfa," Mat. xii. 43. " Ac y mae j eich ywrthwynebwr diafol megys llew rhuadwÿ | yn rhodio oddi amgylch gan geisio y neb a aü& ei lyncu" (t' ddinystr,) 1 Pedr y. 8.