Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y DIRWESTWR. DAN NAWDD CYMANFA DDIRWESTOL GWYNEDD. ARDYSTJAD CYMANFA DÌRWBST GffYSEÜl). Yr wyf yn ymrwyrao yn wirfoddo) i lwyr-ymwrthod â Gwlybwr Medd»voI ; i beidio na rhoddi na chynyg y cyfryw i neb arall; ac yn míiob modd i wrtlwefyil yr achosiou a'r achlysuron o Anughy- medroldeb." CYF. III.] MAI, 1842. fRHIF. XXII. HIRHOEDLIAD. Gen. vi. 3 : " A'i ddyddiau fyddant uyain mtynedd a chant." Salra cx. 10 : " Yn nyddiau ein blynydd- oedd y mae deng mlynedd a thriugain ; ac os o gryfder y cyrhaeddir pedwar ugain mlyn- eâd, eto ein nerth sydd boen a blinder, canys ebrwydd y derfydd, a ni a ehedwn ymaith." Esau lxv. 20—23 : " Ni bydd mwy blent- yv ber oes, Na hen wr heb gitflawni ei ddyddiau ; Canysyr hwn afydd marw yn gan mlwydd oed, a fydd marw yn fachgen, A'r pechadur afydd marw yn gan mlwydd oed, a gi/frifir yn felldigedig. A hwy a adeiladent dai ac a'i cyfaneddant; Â hwy a blanant winllanoedd aca fwytant* ÿffrwyth o honynt; Nid adeiladant hwy ac ereilìyn cyfaneddu; Ni phlunant hwy ac arallyn bwyta ; Canys fel dyddiau pren y bydd dyddiaufy mhobl, A hwy a wisgant allan waith eu dwyìaw eu hunain. Ni lafuria fy newisedigio?i yn ofer. Ychwaith ni chenhedlant genedlaeth fyr- hoedloy."—Lowth. ivi -L" AE tystiolaeth broffw, doliaethol yn datgan yn eglur y bydd i'r oes ddynol gael ei hestyn yn mhell tros y terfyn pjesenol. Rhaid i bawb a ddarllenodd yr Oraclau Santaidd yn wreiddiol, addef fod cyfieith- iad Dr. Lowth yn llythyrenol ; ac heb i ni sefyll ar y lle hwn i sefydlu y pwnc am rif- edi y blynyrfdoedd a osodwyd i ddyn, y mae yn pícüaf amlwg i bawb fod oes trigolion y hyà hwn i fod yn llawer hwy na deng mlynedd a thriugain. Ychydig o ystyr- * A„? fuV*aat" nid yfe,,t. ffrwyth y winwydden, °s geüir galw Alcohol felly, canys y mae yn ffrwyth eplesiad yn hytraeh na ffrwyth y winwydä. n. iaeth a ddengys nad yw yr ysgrythy1" wedi penodi unrhyw derfyn mwy na'u gilydd i'r bywyd dynol. Nid yw yr ym- adrodd a gyfrifir i Moses, yr hwn a ddy- fynir mor fynych,—" Vrí nyddiau ein blynyddoedd y mae deng mlynedd a thri- ugain," yn arfaeth na rhagddywediad, ond ffaith hanesiol amlwg. Diau i'r Salm hòno gael ei llefaru ar amser marwoldeb mawr, ac nid yw Moses ond cwyno mai " deng mlynedd a thriugain" oedd yr hyd pellaf a ganiatawyd iddynt y pryd hyny oblegid yr afiechyd, neu gan yr arfaeth a'u barnodd i farw yn yr anialwch. Ond nid yw yn dywedýà na chaniateid i genedl- aethau ereill fyw oes hwy. Y mae yn holl- ol ddistaw ar hyny. Felly y testyn yn Genesis,—"A'i dd>ddiau fyddant ugain mlynedd a chant," sydd addewid i'r cyn- ddiluwiaid yn unig, y cânt hwy y rhif hwnw o ddyddiau cyn i'r diluw ddyfod, a dim yn chwaneg ; ond nid yw yn dywed- yd na cha dynion ereill fyned dros hyny. Yn wir, ni a gawn yn ebrwy dd wedi y di- luw, fod y patriarchiaid ac ereill yn cael oes bell tuhwnt i'r hyd hwnw. Ni a gawn yn Nhaflen Marwoldeb Cymru a Lloegr yn nechre 1813, ac yn diweddu yn 1830, am ystod deuuaw mlynedd, fod 245,000 o ddynion wedi eu claddu rhwng 81 a 124 oed. O'r rhai hyn bu 11,173 fyw i 90 oed, a bu 707 fyw i 100 mlwydd oed ; bu 18 fyw i 110; bu 3 farw yn 120, a bu un dyn fyw i fod yn 124 mlwydd oed. Yr esiamplau o hirhoedliad eithaf gwir- ioneddol canlynol a gymerwyd o " Baker's Curse of Britain," tudal. 24, 2il argrafilad : fl. Eleanor A^rmer a fu fyw................... 163 -£llen Prichard....... 103 Ei chwiorydd......< j^g St. John, y Distaw.. I04 Jaines, y Meudwy... 104 St. Theodosius........ 105 Thomas Davies...... jgg Ei wraig................ j^