Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DAN NAWDD CYMANFA-DDIRWESTOL GWYNEDD. " Ffnoyth yr Ysbryd j/w-^Dirwest." Cyf. II.] AWST, 1841. [Rhif. XIII. ARDYSTIAD CYMANFA DIRWEST GWYNEDD. " Yr wyf yn ymrwymo yn wirfoddol i Iwyr-ymwrthod à Gwlyhwr Meddwóì; i be.idio na rhoddi na chynyg y cyfryw i neb araîl; ac yn mhob modd i wrth- sefyli yr achosion a'r achlysuron o Annghymtdroìdeb." DA NEWYDD? A DRWG NEWYDD? PHEGETH ODDIWRTH IAGO IV. 17. (Parhadotudal. 99.) II. Ei fod yn ddaioni ag y medr pawb ei; wneuthur. Daioni fyddai cyfranu i'r ang- j henus, ond nis gall y tylawd ei wneuthur: j daioni yw llefaru am ogoniant Duw, ond j nisgally mud ei wneutbur, &c. Ond yn yr achos daionus hwn, pob perehen anadl a fedr ei wneuthur, yr ieuanc fel yr hen,— y'tylawd fel y cyfoethog,—y llafurwr fel y segurddyn,—a'r gwan a'r cryf fel eu gilydd. (1.) Medr y meddwyn, yr hen feddwyn, a'r rhai hynaf ei wneuttiur, o'r hyn y mae genym siamplau luoedd. Dy- wedid yn nyddiau mabanaidd Dirwest, y byddai i feddwon hen a chyífredinol farw yn ddiatreg, os rhoddant i fyny eu harfer- ion: ond Och ! y fath siom a gafodd y diafol yn ei gelẁydd hwn, oblegid y mae yn fy ardal i, yr wyf yn llygaid dyst o'r ffaith, pe na byddai mewn un man arall. hen feddwon hanner cant oed wedi eu sobri çan Ddirwest, a hyny yn ddisymwth, ac heb fod ddim iota gwaeth, ond yn wir yn llawer iawn gwell yn mhob ystyriaeth y gellir meddwl am dano. A bendigedig byth bythoedd fyddo Duw am hyny. Gan hyny ûid y w yn un rheswm i neb o'r cyf- ryw'syddeto yn ol, roddi hyn yn fantell tros eu gwarlh. (2.) Gan y medr y meddw a'r glwth roddi heibio ẁfeistrolaidd chwant. a byw yn Ddirwestwyr,'y mae hyn yn tori pob dadl y gall y gau'gymedrolwr wneuth- ur hyny, pwy bynag a ffaela. Nid wyf yn dywedyd y medr pawb ysgrifio ei enw yn y Ilyfr, eto gallant ddywedyd wrth arall am wneyd hyny, a phe methantadweyd hyny, gallant roddi arwydd o hyny bid siwr. önd nid yn ngallu y rhai uchod y mae y goll, ond yn eu hewyllys. (3.) Medr y pregethwr Uafurus a dygn wneuthur y da hwn. Diau fod y pregethwyr a'r gweinid- ogion ydynt eisioes wedi ymwrthod â'r ddamniol drwyth, yn gwasanaethu yr Ar- glwydd yn llawer mwy tawel eii cydwy- bodau, ac esmwythach eu teimladau, nac yn amser yr amlhaodd euporter, eu gwin- oedd, a'u cwrw hwynt. Mae hyn mor ddiau, fel y mae yn brofiad adroddedig ganddynt, ac os amheuir hyn, gallwc dan- ysgrifio lluaws o'r rhai ag sydd yn llawer mwy ymdrechgar, llafurus, a dij mwad na neb ag sydd yn ein herbyn. Nid yw an- alluogrwydd y cysegrolion ar y sail hon, gan hyny, yn safadwy, gan mai tywod yw. (4.) Medr y trafaelwyr, y llafurwyr, a'r gweithwyr caletaf ar y sydd yn byw yn ddirwestawl, weithio, cerdded, mwy a rhwyddach yn awr na chynt. Ac wele isod dystiolaeth ugeiniau o'r gfleithwyr caletaf mewn glo, haiarn, &c. ar y pwynt ; '■' Vr ydym ni yn awr wedi llwyrymwrthod â diodydd meddwawl, yn gallu gweithio yn well, ac yn gynt, cerdded yn fwy diflin, bwyta mwy. ein bywyd yn iachach, a'n cyrff a'n cydwybodau yn llawer iawn tawel-