Y DISWESTW». ---------+--------- DAN NAWDD CYMANFA DDIRWESTOL GWYNEDD. ' Ffrwyih, yr Ysbryd yw—Dirwest." Cyf. II.] GORPHENHAF, 1841. [Rhif. XII. ARDYSTIAD CYMANFA DIRWEST GWYNEDD. Yr wyf yn ymrwymo yn wirfoddol i Iwyr-ymwrthod â Gwlyl>wr Meddwol; i beidio na rhoddi na chynyg y cyfryw i neb arall; ac yn mhob modd i wrth- sefyRyr achosion a"r achìysuron o Annghymtdroldeb." DA NEWYDD? A DRWG NEWYDD? PREGETH O D D I W R T H I A G O I V. 17. GAN G. DAYIES, LLANRWST. " Am hyny, Vr n»b afeir wneuthur daioni, ae nid yw yn «i wneuthur, psehodyw iddo." JxL AE pob pechod yn ddrwg, mae pob I I. Fod Dirwcst yn ddaioni. Nid llawer ... , fl „ ««^«j ,™ l a seir erbvn heddvw i eirio yr ymadrodd, drwg yn bechod, a chyflog; pechod yw I | Dirwest\n ddrwgf" Ond eto marwolaeth. Dwy ffordd medd yr hen | ^ b air,sydd i wneuthur pob peth; pa, un bynag J™1*^. ^/tosodwn ûi hi allan ; am hyny, dwy ffordd yn unig sydd i bechu . « hvny, a'íharwain i sylwi fel a'r rffai hyny ydynt bechod o gytìawmad, a ; -V1 •> ' b - *» * phechod o esgeulusiad; y rhai a eilw yr J canlyn . seí yn Apostol yn "drosedd ac anufydd-dod," l. *od Dirwest yn ddayn. Heb. ii. 2. " Na fydded i ti dduwiau ereill \ 2 Yn dda i. ger fy mron i." Addoli duwiau ereill, ; 3. Yn dda cr. dyma yw trosedd. « Colia y dydd Sab- ! 4. Yn dda am. 1 both i'w santeiddio ef." Tori y Sabbotb, (U Fn, sefywhyny, (1 ) yn ei natur, dyma yw anufvdd-dod, &c. Yn ngeiriau j ynddi ei hun. yn ei hegwyddor, fel y mae y testyn pechod o esgeuhsiad a waherddir,! yn gwrthsefyll yr un drwg, ac yn pleidio sefobeidio gwneuthur daioni, "I'rneba yrun da. Y mae egwyddor fendiffaid em fedr wneuthur daioni ac nid yw yn ei | Cymdeitbas yn ysgnfenedig ar ei thalcen, wneuthur, pechod yw iddo, neu yn ol y a dyma fe y byd a'i gwelo «Gogon,antyn Saesoneg," To him ihat hnoweth to do good." \ygoi uchaj i Dduw ary dâaiar tangnefedd, Yn nrych pa eiriau y gallwn ganfod Dir- | i ddynion ewyllys da. Pa beth bynag y west; ond yn gymaint a bod cynifer o j mae yn ei wneuthur ar y ffoidd-pa íodd wahanol farnau, (neu ddywediadau o'r hyn , bynag yr ymderu ai gelynion, dyma ei lleiafjoberthynasiddaioniadrygionieinihegwyddor fawr, dyma ei harwydd-air, cyfundraeth, mi a sylwaf fel isod. | uchel-sam, a dyma y nod y^cyrcha a£ \ I. Fod Dirwest yn ddaioni. I mae wedi ei sylfaenu ar ganad cai lad at II. Ei fod yn dLioniagy medr pawb Dduw, a chariad at ddymon; Uidatbechod, m"neüthyb U lüd at y pen pechadur, sef penaeth jcrcw H í Gan e'i fod yn ddaioni ag y medr \ uffernol a'i angylion. (2)Yn ei feffeith- pawbeiwneuthyí, yna^» i'r neb nîd yw yn I iau. Gan fod ei hegwyddor^yn d<hj yna ei wnenthyr, pechod yw iddo," h. y. mae mae ei heffeitluau felly, oblegyf Pob pren ptidio a bodìfnDdinLtwr yn bechod. [da sydd yn dwyn ffrwyth 3** M y bydd