Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y DIRWËiTWR DAN NAWDD CYMANFA DDIRWESTOL GWYNEDD. " Ffrwyth yr Yshryd yw—Dirwest.' Cyf. II.] MEHEFIN, 1841. [Rhif. X.j DARLITH DDIRWESTOL, Mr. GotYGypp,—Fel un o ddarllenwyr cyson eich misolyn, dymunwvf eich hyshysn ty mod hvd vn tiyn, wedi cnel fy moddio yn fawr. Llwyddiant i ehwi, Sy'r, hc i'r Dirwestwr hefyd." Os ewelwcn" y limellau a franlyn yn deüwuff o sylw, wele hwy at eicli ÿwasáuaeth, V'r eiddoch, H. Meneve!*SIS. -ltjlAE vn wirionedd nas gellir ei wadu I Llicyn/mattaì yw ei nmtto, fod y Gymdeithas Ddirwestol, fel offeryn I Rhẃytraiaweruo rhag llithr». yn líaw Düw, yn foddion i wneuthur daiôni I Bod y manau hyny y gwerthir y diodydd ìnawr iawn Mae jfeitliiau liuosog. fel j swynawl ynddynt yn " eisteddta gwatẁor- monuments ar y maes, yn dwyn tystiolaeth I wyr" sydd tf'aith nas gellir ei gwadu. A i wiredd y peth. Mae Dirwestiaeth yn \ hod y diodydd hyn yn achlysur i hechod bwnc y sydd wedi ennill sylw y bydCrist- «ydd wìrionedd yr un mor amlwg. Y gell- ionogol i gvd : ac y mae'n amlwg fod ys- i ir byw heb y rhai hyu sydd wedi ei brofi. bryd ymchẁiliad, ac awydd am wybodaeth,! Ac nid oes ond ychydig y dyddiau hyn a wèdi cynhyrfu y doethaf a'r duwiolaf, i ys- I feiddiant wadu na byddai agwedd ein byd grifenu o'r ddẃy ochr : a dyma'r ffordd ; J*n llawer gwell pe rhwystrid yr arferiad y mae y gwirionèdd yn cael ei ddwyn i'r | o'a hyfed. Gelwir mewn modd pendant ar goleu; oblegid y maè pob modfedd o* dir y [ bob un sydd yn enwi enw Crist, ymwadu sydd wedi eí ennill gau wirionedd, wedi ei I oddiwrth bob aimghyliawnder, ac ymddi- ddwyn fel o grafanc y llew : ac oni buasai ; doli oddiwrth annuwiolion. \ r wyf o'r y Gymdeithas bdirẁestol, buasai'r gwir- [ farn fod y fasnach feddwol yn un annghyf- íonedd o barth natur wenwynawl y diod- | iawn, yn gyfryw a edrychii arni yn wgus ydd swynawl, i raddau yn guddiedig, yn j gan Dduw ; íe, gymaint a'r fasnach mewn gorwedd dan fantell cyfeiliornad a thwyll. í dynion (slave trade), os nid mwy. Dr. " Wel. diolch am Gymdeithas Dirwest," &c. j Fisk o'r America, (pregethwr enwog,) a Nid ydym yn foddlon ar gyfrif yn v byd I ddywedai yn aml. "Pe byddai i bawb sydd briodoíi cyfodiad y Gymdeithas íion" i | yn y fasnach feddwol, edrych ami ynyr un ddamwain, nac i fympwy ffolion ; eithr | goleu ag yr edrychir arni gan Dduw, buan credwn yn ddiysgog, mae'r Uaw hono, a'r | y gosodid terfyn arni." Ond Och ! Och ! gallu hwnw sydd 'yn cynhedlu dvmuniadau \ syned y nefoedd a'r ddaear, mae cannoedd da, argyhoeddiad "o bechod. edifeirwch yn i îawer a broffesant eu bod yn caru Duw ; íe, y galon, a gweithredu yn gymwynasol tuag j a bregethant efengyl Crist, yn gwneuthur, ât eu cyd-ddynion, sydd yn 'gweithio ynom' ac ynguterthu ; 'ie, gwerthant 'ifeddwon pan i weithredu fel hvn. Credwn mai Duw í t/n feddw, i'w gwneuthur yn feddwachfyth ! sydd wrth y gwaith. Mae yn amlwg i bob \ Mae ereiü a eisteddant yn dawel a digyffro dyn ystyriol, fod calwad ar'bawb svdd yn | yn nghwmni'r meddwon, ac i bob yin- proffesu crefydd Mab Duw, i ddy'fod i'r! ddangosiad fel pe baent wrth eu bodd ! ! maes o un galon, gan ymdrechu eu goreu i Clyw, broffeswr, mae Duw yn dywedyd, o hlaid y Gymdeithas hon : oblegid v mae I " Na fydd yn mysg y rhai sydd yn medd- hi yn ei haracan yn taro yn uniongỳrchol j wi," &c. Galwa arnat ymddidoh o'u yn erbyn un o brif bechodau ein hoes, yn j canol. Aml y clywir o enau dymon cyf- nghyda'r achlysur o hono hefyd. Dvwedir j rifol a da, eiriau tebyg i'r rhai hyn : " Dy- gan lawer, " Cymerwch ofal rhag mêddwi," \ lynwch chwify siampl i." Ah ! fy mrawd, ond dywedir gan hon, "na chyffwrdd à'r j pwy bynag wyt, yr ydym o egwyddor yn hyn syddyn meddwi." * j ymwrthod â hi, am ein bod o'r farn ei bod